Komunalno redarstvo

Kada se naš Grad Rijeka planira OZBILJNO pozabaviti s neodgovornim vlasnicima kućnih ljubimaca?

Kada se naš Grad Rijeka planira OZBILJNO pozabaviti s neodgovornim vlasnicima kućnih ljubimaca? Kvartovi, ulice, parko...

Detaljnije

someone / 22.07.2022.

Promet

Povećanje sigurnosti i rekonstrukcija/izgradnja prometnica na pravcu Drenova-Marinići

Poštovani, ovim putem apelirao bih na nadležne službe u Gradu Rijeci da u skorom roku u svoj red radova uvrste sanira...

Detaljnije

someone / 14.03.2022.

Promet

Dovršetak spojne ceste na lokaciji Bok

Poštovani, kada će biti završena spojna cesta na lokaciji Bok, Drenova koja bi spojila dvije glavne prometnice na Dre...

Detaljnije

someone / 07.03.2022.

Komunalno redarstvo

Čišćenje uz prometnicu i izgradnja barem jednog pločnika na cesti u nadležnosti Grada Rijeka

Ovim putem prijavljujem u blizini Bok 16A, Rijeka značajno zaraslu vegetaciju koja ometa vidljivost na zavoju kod prome...

Detaljnije

someone / 21.09.2021.

Ostalo

Izgradnja infrastrukutre i razvoj Gornje Drenove

Poštovani, U kojem roku ima Grad Rijeka u planu izgradnju infrastrukture na području Gornje Drenove? Konkretno izgradn...

Detaljnije

someone / 06.09.2021.

Promet

Prometne gužve Škurinjska cesta, Osječka ulica

Poštovani, Ovim putem molim u ime svih stanovnika NN Škurinje i Drenove da se u što kraćem roku poduzmu određeni ko...

Detaljnije

someone / 15.06.2021.

Ostalo

Sportsko-rekreativna zona – Drenova?

Poštovani, Zanima me je li u planu na Drenovi napraviti sportsko-rekreativnu zonu (s tartanskom stazom, igralištima, v...

Detaljnije

someone / 27.04.2021.