Promet

Potreban popravak glavne ceste na više lokacija u Ulici svetog Jurja, Rijeka (drugi put)

Zbog ne postupanja šaljem drugi puta nakon više od mjesec dana i ovim putem molim nadležne službe Grada Rijeke za pi...

Detaljnije

someone / 30.03.2023.

Promet

Potreban popravak glavne ceste na više lokacija u Ulici svetog Jurja, Rijeka

Molim nadležne službe Grada Rijeke za pitanje stanja cesta da izvrše izvid na cijelom potezu ulice Svetog Jurja ̵...

Detaljnije

someone / 20.02.2023.

Promet

Potreban popravak ceste na lokaciji kod adrese Drenovski put 77, Rijeka

Potreban je hitan popravak glavne ceste u ulici Drenovski put kod kućnog broja 79. Učestala kiša je opet ZNATNO ošte...

Detaljnije

someone / 19.01.2023.

Promet

Potreban HITAN popravak ceste kod kuće Drenovski put 108

Potreban je hitan popravak glavne ceste u ulici Drenovski put kod kućnog broja 108. Učestala kiša je ZNATNO oštetila...

Detaljnije

someone / 20.12.2022.

Promet

Potreban HITAN popravak na dvije lokacije na Drenovskom putu

Potreban je hitan popravak glavne ceste u ulici Drenovski put kod kućnog broja 91 i preko puta kućnog broja 79. Učest...

Detaljnije

someone / 12.12.2022.

Promet

Proširenje ceste Brune Francetića

Poštovani, molim Grad Rijeku proširenje ceste u ulici Brune Francetića kod kućnog broja 9. Naime, cesta je na tom di...

Detaljnije

someone / 05.12.2022.

Promet

Nestalo prometno ogledalo u ulici Drenovski put

Poštovani, molim žurno postupanje nadležne službe za promet da na lokaciji preko puta kuće na adresi Drenovski put ...

Detaljnije

someone / 11.11.2022.

Komunalno redarstvo

Smeće Benaši, Rijeka

Poštovani, lokacija na kojoj su smješteni kontejneri u blizini adrese Benaši 1, Rijeka je jako onečišćena kao što...

Detaljnije

someone / 10.10.2022.

Komunalno redarstvo

Kada se naš Grad Rijeka planira OZBILJNO pozabaviti s neodgovornim vlasnicima kućnih ljubimaca?

Kada se naš Grad Rijeka planira OZBILJNO pozabaviti s neodgovornim vlasnicima kućnih ljubimaca? Kvartovi, ulice, parko...

Detaljnije

someone / 22.07.2022.

Promet

Povećanje sigurnosti i rekonstrukcija/izgradnja prometnica na pravcu Drenova-Marinići

Poštovani, ovim putem apelirao bih na nadležne službe u Gradu Rijeci da u skorom roku u svoj red radova uvrste sanira...

Detaljnije

someone / 14.03.2022.

Promet

Dovršetak spojne ceste na lokaciji Bok

Poštovani, kada će biti završena spojna cesta na lokaciji Bok, Drenova koja bi spojila dvije glavne prometnice na Dre...

Detaljnije

someone / 07.03.2022.

Komunalno redarstvo

Čišćenje uz prometnicu i izgradnja barem jednog pločnika na cesti u nadležnosti Grada Rijeka

Ovim putem prijavljujem u blizini Bok 16A, Rijeka značajno zaraslu vegetaciju koja ometa vidljivost na zavoju kod prome...

Detaljnije

someone / 21.09.2021.

Ostalo

Izgradnja infrastrukutre i razvoj Gornje Drenove

Poštovani, U kojem roku ima Grad Rijeka u planu izgradnju infrastrukture na području Gornje Drenove? Konkretno izgradn...

Detaljnije

someone / 06.09.2021.

Promet

Prometne gužve Škurinjska cesta, Osječka ulica

Poštovani, Ovim putem molim u ime svih stanovnika NN Škurinje i Drenove da se u što kraćem roku poduzmu određeni ko...

Detaljnije

someone / 15.06.2021.

Ostalo

Sportsko-rekreativna zona – Drenova?

Poštovani, Zanima me je li u planu na Drenovi napraviti sportsko-rekreativnu zonu (s tartanskom stazom, igralištima, v...

Detaljnije

someone / 27.04.2021.