Izjava o pristupačnosti

Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, Grad Rijeka će nakon provedbe testiranja pristupačnosti, na ovim stranicama objaviti Izjavu o pristupačnosti svog mrežnog sjedišta i aplikacija vezanih uz usluge i projekte, njihovoj usklađenosti s Direktivom (EU) 2016/2102, te omogućiti pružanje povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unaprjeđenja mrežne pristupačnosti.

Općenito

Stranica www.mojarijeka.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Uložena su znatna sredstva kako bi se pojednostavilo korištenje stranice te da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život.

Grad Rijeka prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Grad Rijeka kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Pristupačnost na stranici www.mojarijeka.hr

Na stranici www.mojarijeka.hr dostupan je One Click Accessibility dodatak. Ovaj softver omogućuje stranici www.mojarijeka.hr da poboljša usklađenost sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG 2.1).

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti stranice www.mojarijeka.hr može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom gornjem uglu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, molimo pričekajte trenutak dok se izbornik pristupačnosti ne učita u cijelosti.

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Grad Rijeka nastoji svoje mrežne stranice mojarijeka.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

STUPANJ usklađenosti

Mrežna lokacija www.mojarijeka.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • Video zapisi nisu pristupačni, odn. ne postoje tekstualni ekvivalent ili titlovi.
  • Postoje greške kontrasta u glavnoj navigaciji i pojedinim dijelovima ove web stranice, no one se mogu riješiti aktiviranjem One Click Accessibility dodatka (alata za za pristupačnost koji se aktivira prelaskom pokazivača, u gornjem desnom uglu mrežnog mjesta).

Podizanje razine pristupačnosti

Grad Rijeka će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri. Greške kontrasta i promjena veličine fonta riješene su instalacijom One Click Accessibility dodatka – alata za za pristupačnost koji se aktivira prelaskom pokazivača, u gornjem desnom uglu mrežnog mjesta.

Dio djelatnika Direkcije za odnose s medijima, online komuniciranje i projekte transparentnosti rada uprave osposobljen je za vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti pohađanjem jednodnevne radionice namijenjene službenicima zaduženima za administraciju internetskih stranica u tijelima javnog sektora odnosno obveznicima primjene Zakona, u organizaciji Državne škola za javnu upravu.

Odricanje od odgovornosti

www.mojarijeka.hr i dalje ulaže napore kako bi neprekidno poboljšavala pristupačnost svoje stranice i usluga u uvjerenju da je naša kolektivna moralna obveza omogućiti neprekidno, dostupno i neometano korištenje osobama s invaliditetom.

Unatoč nastojanjima da sve stranice i sadržaji na www.mojarijeka.hr budu u potpunosti dostupni, postoji mogućnost da neki sadržaji nisu još u cijelosti prilagođeni najstrožim standardima pristupačnosti, moguće zbog toga jer nije pronađeno ili utvrđeno najprikladnije tehnološko rješenje.

Ovdje smo za vas

Ako imate poteškoća s bilo kojim sadržajem na stranici www.mojarijeka.hr ili trebate pomoć u vezi bilo kojeg dijela naše mrežne stranice, molimo da nas kontaktirate u uobičajeno radno vrijeme koje je tu dolje navedeno, pomoći ćemo vam sa zadovoljstvom.

Priprema izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je u prosincu 2019. godine. Za pripremu Izjave korištena je metoda samoprocjene.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool).

Kontaktirajte nas

Ako želite prijaviti problem u vezi pristupačnosti, imate pitanja ili trebate pomoć, molimo kontaktirajte nas:

  • E-poštom: redakcija@mojarijeka.hr
  • Telefonom: +385 51 209 970
  • Poštom: Grad Rijeka, Direkcija za odnose s medijima, online komuniciranje i projekte transparentnosti rada uprave, Korzo 16, 51000 Rijeka.

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora provodi Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili zahtjev možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske koji provodi inspekcijski nadzor.

Povjerenika za informiranje možete kontaktirati:

  • elektroničkom poštom: ppi@pristupinfo.hr
  • telefonom na broj 0917850408
  • poštom na adresu Zvonimirova 17, 10000 Zagreb (privremena adresa)
  • pristupinfo.hr

Ažurirano: 26. lipnja 2020., 8. rujna 2020., 25. rujna 2020., 23. rujna 2021.