Osobni podaci koje prikupljamo

Korisničko ime, lozinka, e-mail adresa, profilna fotografija, IP adresa, sadržaj koji kao korisnik objavljujete, popis Vaših aktivnosti na portalu

U koju svrhu prikupljamo navedene osobne podatke

  • Korisničko ime – prikuplja se i koristi u svrhu razlikovanja korisnika, odnosno kako bi se, prilikom objave sadržaja na portalu, korisnik razlikovao od ostalih korisnika
  • Lozinka – koristi se u svrhu pristupa korisnika svojem korisničkom računu, a u sustavu se pretvara u nečitljivi oblik koji je kao takav predmet prikupljanja
  • E-mail adresa – prikuplja se u svrhu slanja aktivacijskog linka prilikom registracije, odnosno u svrhu potrebe kontaktiranja pojedinog korisnika u vezi sa objavom korisničkog sadržaja
  • Profilna fotografija – kreira ju sam korisnik ili se kao ikona pridružuje korisniku kako bi se vizualno razlikovao od drugih korisnika
  • IP adresa – prikuplja se i koristi samo u slučaju povreda bilo kojeg zakona prilikom objavljivanja korisničkih sadržaja. U tom će se slučaju ova adresa, na zahtjev dostaviti nadležnim tijelima.
  • Korisnički i.d. – prikuplja se kao redni broj korisnika kako bi se korisnik od korisnika razlikovao unutar samog sustava te kako bi se mogle operacionalizirati funkcionalnosti portala usmjerene kvaliteti korištenja
  • Sadržaj koji kao korisnik objavljujete – prikuplja se u svrhu javne dostupnosti, odnosno u svrhu informiranja ili pak dvosmjernog komuniciranja s upravom, odnosno drugim korisnicima portala
  • Popis Vaših aktivnosti na portalu (datum kreiranja korisničkog računa, datum zadnje promjene korisničkog računa, datum zadnje posjete portalu, personalizirani rezultat za dobivanje pročišćene liste članaka) – prikuplja se radi personalizacije korisničkog iskustva

Temeljem čega prikupljamo osobne podatke

Podatke prikupljamo temeljem privole (suglasnosti) korisnika koji žele biti registrirani na portalu

Na koji način štitimo osobne podatke

Svi prikupljeni podaci korisnika zaštićeni su na web poslužitelju Grada Rijeke.

Lozinke korisnika zaštićene su na način da se, čim ih korisnik kreira, u sustavu pretvaraju u nečitljivi, enkriptirani, oblik bez mogućnosti dešifriranja. Korisnik dobiva aktivacijski link i lozinke je nemoguće poslati mailom.

Koliko dugo čuvamo osobne podatke

Navedene podatke koje prikupljamo, čuvamo sve do uskrate suglasnosti korisnika tj. do zahtjeva korisnika za gašenjem korisničkog računa tj. brisanja njegovih osobnih podataka.

Izuzetak od brisanja su samo objavljeni sadržaji korisnika u rubrici Reci Glasno gdje sadržaj objava ne brišemo smatrajući ga javnim interesom, ali mu u slučaju brisanja korisnika tj. gašenja korisničkog računa, dodjeljujemo oznaku anonimnosti – „Gost“.

Kako zatražiti pristup vlastitim podacima, ispravljanje podataka, prestanak korištenja Vaših osobnih podataka i brisanje korisničkog računa

Prestanak korištenja osobnih podataka u svrhu registracije na portalu Moja Rijeka tj. brisanje korisničkog računa, korisnik može zatražiti mailom na gdpr.info@mojarijeka.hr

Upitom na isti mail, korisnik može zatražiti ispis podataka koje o njemu prikupljamo, kao i ispravak podataka ukoliko ih ne može sam ispraviti.