Poštovani,

molim Grad Rijeku proširenje ceste u ulici Brune Francetića kod kućnog broja 9. Naime, cesta je na tom dijelu izuzetno uska, nema pločnika (!) i ne pregledan je zavoj zbog često zaraslog brdašca s desne strane vidljivog na slici u prilogu. Ne preglednost u zavoju je opasna za sve sudionike u prometu, a pogotovo pješake kojih na tom potezu ima poprilično. Ulica je općenito jako uska i opasna kako niti na jednom dijelu čak nema niti minimalne dvije prometne trake, a ujedno je najkraća poveznica s Marinićima stoga je jako prometna. Grad Rijeka ima na toj lokaciji pojas za proširivanje ceste, pa je šteta da se isto ne napravi u kratkom roku kako postoji mogućnost za to uz manji trošak.

someone / 05.12.2022.

Na linku u nastavku dostavljam dionicu u Brune Francetića koju je moguće proširiti budući da bi se širenje izvelo na gradskom zemljištu, kako nema mnogo privatnog vlasništva.
Link:
http://prntscr.com/fwSK4V0NQhY-

Poštovani,
Urbanističkim planom uređenja gradskog područja Gornja Drenova obrađena je prometna mreža naselja Gornja Drenova, uključujući i Ulicu Brune Francetića. Na tom području planom je predviđen kružni tok s pet privoza. Privoz na kojemu se nalazi opisano suženje je u planu označeno kao SU2, sabirna ulica 2 koja je prema karakteristikama predviđena kao dvosmjerna cesta širine prometnog traka 2,75 m s jednostranim nogostupom širine 1,60 m. No, da bi se krenulo u realizaciju izgradnje navedene prometnice, ističu u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, prethodno je potrebno osigurati sredstva potrebna za izradu dokumentacije, ishoditi potrebne dozvole te otkupiti terene koji nisu u vlasništvu Grada Rijeke, a prije svega navedenog zahvat treba biti uvršten u Financijski plan Grada Rijeke za razdoblje od 2023-2025. godine. S obzirom da taj zahvat nije obuhvaćen Financijskim Planom do 2025. godine, ali će se ta mogućnost svakako razmotriti.
U Odjelu gradske uprave za komunalni sustav navode da su svjesni činjenice da se pješaci, kao najugroženiji sudionici u prometu, na navedenom potezu, zbog nepostojanja nogostupa, moraju kretati cestom. Kako ste i sami naveli Ulica Brune Francetića na nekim dionicama nema dovoljnu širinu niti za dvosmjeran promet, a posebice za izgradnju nogostupa. Naime, da bi se osigurao pojas za izgradnju nogostupa na označenom potezu, potrebno je otkupiti dio privatnih uređenih okućnica, jer se, sukladno zakonskim propisima, građenje cesta i nogostupa može provesti jedino na zemljištu koje je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite