Poštovani,

lokacija na kojoj su smješteni kontejneri u blizini adrese Benaši 1, Rijeka je jako onečišćena kao što je vidljivo na slici u prilogu.

Molim da nadležna služba počisti i uredi navedenu lokaciju koja ovakva stoji već dugo vrijeme.

someone / 10.10.2022.

Poštovani,

zahvaljujemo Vam na javljanju te Vas ovim putem obavještavamo kako je obavljen pregled lokacije prilikom kojeg je utvrđeno kako je, u međuvremenu, otpad uklonjen.
Međutim, na toj lokaciji dolazi do učestalog bacanja raznog otpada pored kontejnera za otpad, a radi se o nesavjesnim pojedincima koji u večernjim satima otpad ostavljaju na tom mjestu. Pregledom je također utvrđeno da nema ambalažnog otpada iz trgovine preko puta, a na što su i sami djelatnici trgovine upozoreni. Izdat će se nalog za uklanjanje raznog otpada iza kontejnera te će se navedena lokacija učestalije nastaviti kontrolirati.

S poštovanjem,
Gradska uprava.

Odgovorite