Poštovani,

u prilogu šaljem fotografije okoline zgrade na adresi Brajdica 5/3, Rijeka koja je tako reći u centru grada. Tamo se nalazi znatna količina raznog smeća (namještaj, građevinska šuta, madrac, mješoviti komunalni otpad, ostaci hrane i slično) i šire se izrazito neugodni mirisi. U smeću se vidi kako se crvi množe.

Molim hitnu sanaciju lokacije (uz zgradu i iza zgrade na adresi Brajdica 5/3, Rijeka) jer je ovakvo stanje sramotno i opasno po zdravlje.

Ukoliko Grad Rijeka nije nadležan molim da proslijedite nadležnom tijelu koje će ovo sanirati.

someone / 15.02.2024.

Poštovani,

djelatnici Odsjeka za komunalno redarstvo redovito obilaze ovu lokaciju i u nekoliko navrata do sada pisanim putem Lučku upravu obavještavali su o obvezi uklanjanja komunalnog nereda s tog područja. Naime, riječ je o lokaciji koja spada pod pomorsko dobro, zbog čega Grad Rijeka tu nema nadležnosti, jer nije riječ o površini javne namjene.

Iako se otpad povremeno odvozi, činjenica je da ga neodgovorni pojedinci tu opet ponovno i učestalo gomilaju te komunalni redari opetovano podsjećaju vlasnika zemljišta na obvezu uklanjana otpada, prvenstveno radi zaštite zdravlja građana, a u konačnici i slike koje nije primjerena dobu u kojemu živimo.

S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite

Kalendar događanja