Ovim putem prijavljujem u blizini Bok 16A, Rijeka značajno zaraslu vegetaciju koja ometa vidljivost na zavoju kod prometovanja motornim vozilima (vidljiva na jednoj od slika u prilogu). Molim da se ista živica i ostalo raslinje očiti kako se nebi ugrožavao promet i kako bi javna površina ostala održavana.

Uz navedeno, ovim putem molim Grad Rijeku da izgradi pločnik na sjevernoj strani prometnice kako bi se povećala sigurnost pješaka u prometu. Na portalu katastar.hr vidljivo je kako se na predmetnoj lokaciji uvijetovalo prije 15ak godina, prilikom formiranja građevnih parcela da se zgrade na adresama Bok 16A i Bok 16B, Rijeka uvuku od tadašnje prometnice u svrhu proširenja prometnice (cesta+pločnik). Ovim putem molim nadležne da se uvrsti u raspored izgradnja pločnika u ovoj ulici budući da ga stanovnici i ostali šetači iščekuju već 15ak godina.

Uz navedeno značajan je problem što na zapuštenoj zelenoj površini u vlasništvu Grada Rijeke kućni ljubimci vrše izmet, a neodgovorni vlasnici isti izmet ne pokupe već, očito, smatraju da je uredu ostaviti izmet izvan afsaltirane površine što užasno nagrđuje okoliš. Ovim putem molim nadležne da izađu na teren i vide problem na ovoj lokaciji i na ostalim sličnim lokacijama u kvartu.

someone / 21.09.2021.

Poštovani,

djelatnici Direkcije za komunalni sustav, obišli su lokaciju te će se na temelju stanja utvrđenog na terenu izdati nalog za orezivanje vegetacije na javnoj površini.
Vezano za zamolbu za izgradnjom pločnika na sjevernoj strani prometnice kako bi se povećala sigurnost pješaka u prometu, dio čestica na adresi Bok 16 i 16A, koje su u privatnom vlasništvu, te koji zahtjeva otkup terena radi izgradnje nogostupa, podliježe Zakonu o gradnji ishođenju građevinske dozvole i prethodnom rješavanju imovinsko pravnih postupaka otkupa te izradi potrebne projektne dokumentacije.

Direkcija plana, razvoja i gradnje Grada Rijeke, provodi sve radove rekonstrukcije i izgradnje prometnica pa tako i izgradnje nogostupa isključivo prema Programu građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu i Planu građenja za razdoblje do 2023. godine. Prema tim dokumentima za sada nije predviđena gradnja nogostupa u Ulici Bok, no Vaš prijedlog svakako će se razmotriti prilikom izrade novog Plana građenja.

Vezano za postupanje neodgovornih vlasnika pasa, možemo se jedino složiti s Vama da je takvo ponašanje odraz njihove nekulture i da najveći učinak za sprječavanje takvog ponašanja proizlazi temeljem novčanog kažnjavanja takvih osoba. Naime, Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca propisana je novčana kazna u iznosu od 500,00 kuna, ukoliko vlasnik kućnog ljubimca ne očisti javnu površinu koju taj ljubimac onečisti na bilo koji način, posebice obavljanjem nužde. Međutim, što se tiče samog sankcioniranja vlasnika pasa, kontrolu, pored velikog broja registriranih pasa, otežava i činjenica da vlasnici sa psom zatečeni u prekršaju na zelenoj i drugoj javnoj površini najčešće komunalnom redaru ne žele dati podatke te nerijetko napuštaju mjesto prekršaja, pa je utvrđivanje identiteta počinitelja gotovo nemoguće bez uključivanja policijskih službenika. Novčanim sankcioniranjem neodgovornih vlasnika pasa postigli bi željene rezultate, no zbog navedenih razloga to je u ovom trenutku otežano i provodi se u znatno manjoj mjeri od potrebne. Ali napominjemo da, unatoč tome, u situacijama gdje komunalni redari uspiju prikupiti osobne podatke o počiniteljima prekršaja, bilo kad ih se zatekne u počinjenju prekršaja ili na koji drugi način, protiv njih se pokreće odgovarajući prekršajni postupak, izdavanjem obveznog prekršajnog naloga i izricanjem novčane kazne za počinjeni prekršaj.

Međutim, bez obzira na sve navedene probleme u vezi sa vršenjem nadzora, Direkcija za komunalno redarstvo napravila je plan obavljanja nadzora na prioritetnim lokacijama, kojih je više od pedeset (kao što su parkovi, dječja igrališta, pješačke zone, okoliši škola i dječjih vrtića i slično), koja se pojačano nadziru, i nadalje će se pojačano nadzirati, a što se svakako odnosi i na lokaciju koju navodite u Vašoj prijavi.

S poštovanjem,
Gradska uprava.

Poštovani, zahvaljujem na odgovoru.

1. Ovim putem molim da uvrstite u svoj plan izgradnju pločnika na navedenoj lokaciji u što skorijem roku.
Vezano za postupanje neodgovornih vlasnika pasa, smatram da je to posljedica njihove (ne)kulture, ali i neodržavanja javnih površina u vlasništvu Grada Rijeke.

2. Ovim putem molim da se neuređena javna površina u sljedećem tjednu očisti od mnogih fekalija.

3. Molim da se u što kraćem roku napravi uređivanje navedene površine kako bi pristojno izgledala i tada sam siguran da će se ovaj problem smanjiti.
Primjer: http://prntscr.com/1una5g0
Naime, kada bi ta lokacija izgledala kako doliči javnoj zelenoj površini siguran sam da vlasnici pasa nebi samo tako ostavljali čitav niz nužda svojih ljubimaca, makar ih to ne opravdava.

4. Što građanin uopće može učiniti ako zatekne nekoga da ne pokupi fekalije iza svog ljubimca?

Pozdrav

Poštovani,
u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav navode da su, neposredno nakon Vaše dojave, komunalni redari ponovno obišli ovu lokaciju i pritom potvrdili da je javna površina, na što ste i upozorili, opet onečišćena psećim fekalijama te je odmah potom izdan nalog za interventno čišćenje tog područja. Kao što je pojašnjeno u prethodnom odgovoru na Vaš prvotni upit, Komunalno redarstvo obavlja kontrolu javnih površina, što obuhvaća i onečišćenje kao posljedicu izvođenja kućnih ljubimaca i neodgovornog ponašanja njihovih vlasnika nakon što psi obave nuždu, pa ne počiste za njima. Vezano za Vaš upit što građani po tom pitanju mogu učiniti, nažalost, jedino što im je na raspolaganju jest ukazati neodgovornim pojedincima na njihovo neprihvatljivo ponašanje i pozvati ih da počiste za kućnim ljubimcem. Ponekad je takva prozivka učinkovita i ljudi doista to i učine, međutim, u velikom broju slučajeva, nažalost, to nije tako.
Ovom prilikom svakako je važno naglasiti da, sukladno važećim zakonskim propisima, informacije o vlasnicima pasa, kao i fotografije, bez obzira što je iz njih vidljivo neodgovorno ponašanje vlasnika pasa na javnoj površini, nije moguće koristiti kao dokaz u prekršajnom postupku, s obzirom da je Prekršajnim zakonom propisano da prekršaj mora utvrditi komunalni redar neposrednim opažanjem. Dakle, ukoliko uočite prekršitelja i poznat Vam je njegov identitet, ljubazno molimo da o tome obavijestite Komunalno redarstvo koje temeljem toga ne može sankcionirati počinitelja, ali praksa je pokazala da upozorenja komunalnih redara ipak pozitivno utječu na većinu građana. Dakle, iako bi u ovakvim slučajevima izostalo prekršajno sankcioniranje, vlasnici pasa koje bi komunalni redar upozorio da protiv njih postoje pritužbe drugih građana, nakon toga bi popravili svoje ponašanje, što i jest konačni cilj.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite