Kampanjom “Mladi u srcu – VII godina s vama” obilježava se završetak 2,4 milijuna kuna vrijednog EU projekta “Žiroskop – civilno-javno partnerstvo u upravljanju prostorima kulture u Rijeci“ te podcrtava sedam godina uspješnog upravljanja gradskim prostorima Filodrammatice i Omladinskog kulturnog centra Palach od strane Saveza udruga Molekula.

Svrha Žiroskopa, dvogodišnjeg projekta čiji je nositelj Udruga Drugo more uz partnere Grad Rijeku, Savez udruga Molekula i udruge Filmaktiv, Ri Rock i Prostor plus, bila je razvoj i osnaživanje civilno-javnog partnerstava u upravljanju prostorima Filodrammatice, Palacha i HKD-a na Sušaku te rješavanje problema nestabilnosti korištenja prostornih resursa za sve izvaninstitucionalne aktere u kulturi.

Kampanja “Mladi u srcu – VII godina s vama” koja je, kroz videe, plakate i druge sadržaje krenula povodom završetka projekta “Žiroskop”, ima za cilj naglasiti sve funkcionalnosti nezavisne kulturne scene u Rijeci, značajan utjecaj koji ona ostavlja na različite korisnike okupljene oko programa članica Saveza udruga Molekula i otvorenost za nove korisnike i nove ideje, te poručiti: “Mladost je u srcu, ne u godinama.”

Kreiranje žive i vibrantne umjetničke scene

Naime, Savez udruga Molekula je u sedam godina upravljanja gradskim prostorima, OKC-om  Palach i Filodrammatice, primijenio formulu kreiranja žive i vibrantne kulturne i umjetničke scene.  Rezultat ovog “eksperimenta” više je od 700 razgovornih, izvedbenih, filmskih, galerijskih, koncertnih i glazbenih, radioničkih i prezentacijskih programa u sedam godina. Polovica tih programa nastala je u produkciji aktera koji nisu članovi Saveza udruga Molekula, što govori da je osim frekventnosti događaja, postignuta i zavidna razina otvorenosti prostora.

Podsjetimo, OKC Palach tradicionalno djeluje kao klupski prostor u kojem se održavaju brojni glazbeni programi. Njemu pripadajuća Galerija SKC aktivno radi na vidljivosti studentske umjetnosti. U sklopu galerije nalazi se i Sitotisak studio koji se koristi za edukacijske programe građana. U prostorima od 2016. djeluje i Glazbeni studio Palach orijentiran je na rock glazbu i osnaživanje mladih bendova, a u sklopu projekta „Žiroskop“ udruga Ri Rock pokrenula je 2019. godine i prvi riječki radio zajednice Radio Roža u kojem građani i različiti akteri razvijaju i kreiraju radijski program.

Dvorana Filodrammatice se koristi kao prostor svakodnevnih programa i aktivnosti članica Saveza udruga Molekula te ostalih aktera u kulturi, a također je i prostor za produkcije nezavisne kazališne i izvedbene scene, filmske edukacije, radionice, predavanja i tribine društveno relevantnih tema. Galerija Filodrammatice ostala je pak jedina galerija u centru grada orijentirana na intermedijsku, novomedijsku i društveno kritičku suvremenu umjetnost.

HKD na Sušaku prepoznao potrebu uključivanja nezavisne scene

Hrvatski kulturni dom na Sušaku, od svog osnutka kao gradska ustanova u kulturi, prepoznao je potrebu za promišljanjem načina uključivanja predstavnika nezavisne scene te drugih kulturnih i umjetničkih djelatnika i stručnjaka u svoju upravljačku strukturu, ali i u pripremu i provedbu programa u HKD-u.

U sklopu “Žiroskopa” dvogodišnji je period iskorišten za osmišljavanje, dizajniranje i testiranje zajedničkog, civilno-javnog partnerstva u upravljanju prostorima Filodrammatice i OKC-a Palach koji može nezavisnoj sceni jamčiti stabilnost i perspektivu korištenja ovih prostora te za uspostavljanje procedura uključivanja aktera u kulturi u upravljanje prostorima i povećanu participaciju građana u kulturnim aktivnostima.

Paralelno se proces razvoja participativnog upravljanja HKD-a na Sušaku, koji je inicirala i mentorirala Udruga za razvoj civilnog društva SMART, odvijao kroz tri ključne faze: provedbom radionica sa zaposlenicima, radionica s korisnicima te izradom dokumenta „Prijedlog okvira za razvoj i uspostavljanje modela participativnog upravljanja Hrvatskim kulturnim domom na Sušaku“ kao ključnim rezultatom radioničkog dijela procesa. HKD je kroz program Kortil uživo proveo i šest radionica baziranih na poticanju i promišljanju javnog djelovanju u javnom prostoru, s učenicima srednje Građevinsko-tehničke škole te kroz međugeneracijsku participaciju i javni poziv građanima na sudjelovanje, na teme projektiranja i upravljanja javnim prostorom, dizajna i izrade urbane opreme te njenog postavljanja u prostoru, radionice VJ-inga i mapiranja Sušaka, Street arta i tzv. Priča sa Sušaka.

Veća participacija građana

Model civilno-javnog partnerstva u upravljanju Filodrammaticom i OKC-om Palach razvijao se kroz niz edukacija i radionica koju su vodili stručnjaci iz područja kulture i kulturnih politika. Kao primarni “alat” novog modela i veće participacije građana u odlukama oko vođenja ovih prostora te sudjelovanja u samim programima, osmišljeno je Vijeće korisnika, tijelo kojeg čine predstavnici onih udruga/inicijativa koje se već koriste prostorima i tzv. vanjski korisnici. Osim u Vijeće korisnika, svi zainteresirani građani i udruge pozvani su uključiti se i u kreiranje programa radija zajednice – Radio Roža –  te volontiranjem na programima Saveza udruga Molekula.

U sklopu “Žiroskopa” razrađeni su i kriteriji za korištenje prostora OKC Palach i Filodrammatice. Naime, kako Savez udruga Molekula prostorne resurse kojima upravlja besplatno dodjeljuje udrugama, umjetničkim organizacijama, pojedincima i skupinama koje se bave suvremenom umjetnošću i kulturom, socijalno angažiranim sadržajem i kritičkim društvenim praksama za mlade, tako su i prostori Filodrammatice i Palacha namijenjeni svima koji odgovaraju ovakvom programskom profilu.

Rezultati procesa koji su se odvijali u HKD-u na Sušaku objedinjeni su dokumentom „Prijedlog okvira za razvoj i uspostavljanje modela participativnog upravljanja Hrvatskim kulturnim domom na Sušaku“. Dodatno, zaključci proizašli iz radionica “Prostori sudjelovanja” donose prijedloge razvoja postojećih tijela i procedura HKD-a. Među njima su i preporuke za razmatranje mogućnosti osiguravanja izbora predstavnika izvaninstitucionalne scene u Upravno vijeće Ustanove te uređivanje alata komunikacije predstavnika izvaninstitucionalne scene kao korisnika HKD-a.

***

Savez udruga Molekula djeluje od 2007. godine, sa željom da pridonese razvoju lokalne zajednice u području nezavisne kulturne produkcije. Trenutne aktivne članice Saveza su udruge Drugo more, Prostor plus, Ri Rock, Filmaktiv i Delta 5. Tijekom “Žiroskopa”, u proces su se uključile još tri udruge čije se aktivnosti nalaze u području kulturno–umjetničkog djelovanja Saveza: LFF, Diston i Igralke.

Projekt „Žiroskop – Civilno-javno partnerstvo u upravljanju prostorima kulture u Rijeci“ financiran je u okviru poziva Kultura u centru – potpora javno-civilnog partnerstva u kulturi, UP.04.2.1.04.0078 – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

Projekt ukupne vrijednosti 2.416.102,66 kuna je financiran iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.053.687,26 kuna i sufinanciran od strane Ministarstva kulture RH u iznosu od 362.415,40 kuna.

Posrednička tijela u provedbi projekta su Ministarstvo kulture RH i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.