Vijence je položila delegacija Grada Rijeke predvođena gradonačelnikom
Vojkom Obersnelom, delegacija Primorsko-goranske županije predvođena županom
Zlatkom Komadinom, članovi Udruga antifašističkih boraca i antifašista
Grada Rijeke predvođeni potpredsjednikom Arsenom Cimašom, članovi udruga grada
Rijeke te političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Rijeke.

„Danas je prije svega prilika da
se prisjetimo 71. godišnjice pobjede nad fašizmom, dana koji je omogućio
stvaranje slobodne i ujedinjene Europe i nije slučajno da Europa na današnji
dan slavi i svoj dan. Nažalost i danas 71 godinu nakon, moramo poslati jasno
upozorenje svima onima koji se ne mire s činjenicom da je fašizam prošlost i
koji i dalje izazivaju netrpeljivost i zbog toga je važno ponovit da svi moramo
razmišljati o budućnosti u kojoj nema mjesta za fašizam“, rekao je
gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel. 

 

Dan pobjede nad fašizmom
obilježava se ujedno i kao Dan Europe u spomen na povijesnu deklaraciju Roberta
Schumana iz 1950. Tadašnji francuski ministar vanjskih poslova i jedan od
pokretača europske integracije iznio je ideju o novom obliku političke suradnje
u Europi koja bi učinila rat između europskih nacija nezamislivim i nemogućim.