Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel
Neprihvatljivo je manipuliranje istinom o Istanbulskoj konvenciji – Vojko Obersnel

“Slijedom Vašeg zahtjeva za odobrenje postavljanja štandova
na 25 lokacija području grada Rijeke za prikupljanje potpisa za raspisivanje
referenduma o otkazivanju Istanbulske konvencije (Konvencije vijeća Europe o
sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji),
obavještavam Vas da Vam ne odobravamo
postav štandova za prikupljanje potpisa za navedeni referendum
o otkazivanju Istanbulske konvencije na
javnim površinama kojima upravlja Grad Rijeka
.


Istanbulska konvencija je dokument koji štiti žene od svih oblika nasilja te u cilju ima
sprječavati, progoniti i ukloniti nasilje nad ženama i nasilje u obitelji. Ova
Konvencija pridonosi suzbijanju svih oblika diskriminacije žena i promiče punu
ravnopravnost žena i muškaraca, uključujući i osnaživanje žena, a ujedno ima
svrhu stvaranja sveobuhvatnog okvira, politika i mjera za zaštitu i pomoć svim
žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.


Osim navedenog,
konvencija ima karakter međunarodnog dokumenta, odluku o njenoj ratifikaciji
donio je Hrvatski sabor i tom odlukom Hrvatska je stala uz bok sljedećim
zemljama s kojima dijelimo ne samo pripadnost europskom kulturno-društvenom
miljeu nego i očitu usmjerenost prema nužnosti zaštite žena i djece od svih
oblika obiteljskog nasilja: Španjolska, Italija, Austrija, Portugal,
Njemačka, Francuska, Švedska, Finska, Norveška, Danska, Poljska, Nizozemska,
Belgija, Slovenija, San Marino, Malta, Monako, Rumunjska, Andora, Gruzija,  Estonija, Cipar, Švicarska, Srbija, Turska,
Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija i Island.


Ovom Konvencijom žele
se iskorijeniti nazadni, konzervativni,
zdravom razumu protivni, ali nažalost još uvijek živi, oblici zlostavljanja,
diskriminiranja i ugrožavanja žena i djece.


Stoga je posve nejasno s kojim ciljem tražite otkazivanje
Istanbulske konvencije. Vaše motive zahtjeva za otkazivanjem ovog dokumenta mogu
tumačiti jedino u svjetlu vaše želje za daljnjim toleriranjem nasilja nad
ženama i djecom. Za Rijeku je to posve neprihvatljivo.


Građanska inicijativa „Istina o Istanbulskoj“, u čije ime nam
se obraćate, do sada je već u javnom prostoru pokazala da ne preza od
manipulacija i laži kada govori o ovom dokumentu. Stoga na temelju dosadašnjeg
iskustva zaključujem da biste na zatraženim lokacijama manipulirali istinom,
pogrešno informirali građane Rijeke o ovom dokumentu i širili, ni na čemu
utemeljena, predviđanja o ugrozi hrvatskog društva ovim dokumentom.


Ne odobravam da se takvo što događa u gradu koji vodim. Istanbulska
konvencija ratificirana je kako bi zaštitila sve one žene i djecu koji trpe
nasilje, poglavito nasilje u obitelji. I zato nemate odobrenje da u Rijeci
manipulirate ovim dokumentom koji je u 30 zemalja Europe, a odnedavno i u
Hrvatskoj, omogućio uvođenje konkretnih i kvalitetnih mjera zaštite ovih
žrtava.


Ako na moje pismo namjeravate odgovoriti tezom da onemogućavam
građanima Rijeke izjašnjavanje o potrebi raspisivanja referenduma, moj odgovor
je da se o ljudskim pravima, koje i Istanbulska konvencija štiti, referendumom
ni ne treba odlučivati.”