Turistički vodiči upoznali građane sa tajnama brodogradilišta 3. MAJ

Nakon stečaja Brodogradilišta Kraljevica preuzeo ga je 3. maj u lipnju
ove godine i dovršio gradnju po novom ugovoru. Kraljevičkome škveru
Tarbit je lani platio 10 milijuna eura, odnosno polovicu dogovorene
cijene, a koliko će za ovaj posao inkasirati 3. maj, nije poznato.

Izvor: Radio Rijeka