Kiparstvo
nimalo nije lako, ali ono je pravi izazov za ovo dvoje umjetnika, Gordani
Grubišić, koja se inače bavi kamenom stvarajući prirodne oblike, te
“gradskom dečku” Bruni Paladinu, kako ga je predstavio profesor de
Canziani, koji se još nije okušao u ovoj tehnici.

Otvaranje
radionice posjetio je i službeno otvorio Ivan Šarar, novi pročelnik za kulturu
grada Rijeke, klešući ogroman kameni blok. Kao glazbena i prijateljska potpora,
s nekoliko svojih pjesama uz gitaru otvorenje je uljepšala i Mirjana Bobuš.