Blažević je predavanje posvetio tzv. preciznoj poljoprivredi u sklopu koje se implementiraju različite digitalne tehnologije kako bi se na najefikasniji mogući način moglo raspodjeljivati energijom i resursima pri uzgoju biljaka i životinja.

Većina uređaja koji su korišteni u ove svrhe (kao što su senzori) nažalost vode do velike potrošnje baterija. Kroz projekt ENTRAP (engl. Energy Harvesting in Precision Agriculture Applications), dr. Blažević želi istražiti mogućnosti pretvaranja kretnji domaćih životinja u električnu energiju (pritom eliminirajući potrebu za baterijama) upravo kako bi se razvila ekološka održivost preciznog stočarstva.

Dobitnik je Marie Skłodowska Curie individualne istraživačke stipendije, a istraživanje će od 2019. do 2022. godine provoditi na Sveučilištu u Tampereu u Finskoj.

Za one koji su propustili ovaj Retox, i dalje imate priliku čuti više o različitim zanimljivim inicijativama. Tako se u četvrtak 9. svibnja u 18 h u RiHubu održava razgovor naziva Zvuk zajednice, ovoga puta o važnosti lokalne i nezavisne glazbene scene.