Poštovani,

Zanima me je li u planu na Drenovi napraviti sportsko-rekreativnu zonu (s tartanskom stazom, igralištima, vježbalištem na otvorenom i slično) kao što je ona na Vojaku kako bi građani imali priliku za rekreaciju? U prostornim planovima već je barem 15-ak godina predviđen prostor na Drenovi pod nazivom Skudarevo R2-12, no, čini mi se, da taj plan/projekt nije niti započet. Je li moguće očekivati da će Drenova dobiti pristojnu sportsko-rekreativnu zonu za 2-3 godine kako na njoj nema gotovo nikakvog sadržaja za žive građane niti objekata posebnog značaja (osim groblja, koje nam služi kada nas više nema). Ukoliko je navedeni projekt u određenoj fazi molim da precizirate fazu, te rok izvođenja opisane zone.

Nažalost, čekamo i dovršetak kratke spojne ceste na Boku već 4 godine (!?).

Slažem se s Qwerty-jem (nedavna objava) da nakon izgradnje takve zone postoje minimalna dodatna ulaganja u vidu održavanja iste. Naravno, preduvjet je ugradnja sigurnosnih sustava poput video nadzora kako bi se pojedince spriječilo u tome.

Unaprijed zahvaljujem na odgovoru!

Lijep pozdrav

someone / 27.04.2021.

Poštovani,

Grad Rijeka u kontinuitetu promišlja o razvoju sporta i sportske infrastrukture, o čemu svjedoči i Strategija sporta Grada Rijeke 2018.-2024. za čiju izradu nije postojala zakonska obveza. No, Grad je procijenio kako nije u interesu građana čekati izradu Nacionalne strategije te je izradio svoju, čiji će se ciljevi, Razvoj sporta i rekreacije u Gradu Rijeci i Sustav podrške Grada Rijeke razvoju sporta i rekreacije.

U Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu ističu da je Grad Rijeka protekle i ove godine intenzivno radio na stvaranju preduvjeta za izgradnju sportsko-rekreativne zone na Drenovi, s nizom različitih sadržaja. Predloženi sadržaji i planovi čak nadilaze lokalne potrebe građana Drenove, u smislu izgradnje domova pojedinih riječkih sportova koji zahtijevaju trajno rješenje. Za realizaciju ovoga projekta, prije svega, neophodno je prethodno riješiti imovinsko-pravne odnose, s obzirom da se područje sportsko-rekreativne zone nalazi na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, a ne Grada Rijeke. U tom smislu, obavljeni su razgovori s pojedinim ministarstvima Republike Hrvatske, u smislu prijenosa vlasništva ili barem prava korištenja zemljišta od strane Grada. Trenutačno se očekuje odgovor državnih struktura, kako bi se moglo krenuti u realizaciju projekta. Sama dinamika izvedbe nakon, nadamo se pozitivnog rješenja, uvelike će ovisiti i o financijskim mogućnostima Grada, a posebice s obzirom na pandemiju korona virusa koja ne jenjava i post-pandemiju, pa je u ovom trenutku nemoguće izrijekom reći kada je ovaj projekt moguće završiti. Za istaknuti je kako je sportsko-rekreativna zona Drenova prepoznata kao slijedeći cilj kapitalnih ulaganja u sport Grada.

U Odjelu gradske uprave za komunalni sustav navode da je Grad Rijeka, kao investitor gradnje nerazvrstane ceste s pripadajućom komunalnom infrastrukturom radnog naziva Produljenje GU XIV i spoj sa OU XXI ( spoj ceste A) na lokaciji Bok –Drenova prijavio početak radova u veljači 2017. godine te je do danas izgradio cca 80 % ceste. Nažalost, zbog neriješenog izvlaštenja zemljišta u privatnom vlasništvu Grad je 15. svibnja 2018. godine morao prekinuti gradnju.

Radi nemogućnosti postizanja dogovora, pokrenut je postupak izvlaštenja nekretnina u vlasništvu stranke, kao i nekretnina u vlasništvu fizičkih osoba nepoznatog boravišta. Sva rješenja o izvlaštenju nekretnina su donesena i postala pravomoćna, a na ime naknada, trinaestorici izvlaštenima Grad Rijeka isplatio je ukupno 840.483,44 kn, što se odnosi na otkup i naknade za izvlaštene nekretnine. Sukladno rješenjima o izvlaštenju, Grad Rijeka pokušao je putem FINA-e isplatiti naknade i vlasnici, ali ih je ona odbila primiti, pa su sredstva vraćena Gradu Rijeci i položena u Državni proračun Republike Hrvatske. Na četiri rješenja o izvlaštenju koja se odnose na zemljište u vlasništvu, odnosno suvlasništvu fizičke osobe, od 25. i 30. svibnja 2018. godine te 9. i 23. travnja 2019. godine, izjavljene su žalbe koje još nisu riješene.

U tijeku je treći pokušaj prijevremenog stupanja u posjed koji je prekinut 4. kolovoza 2020. godine, jer je odvjetnik stranke tražio izuzeće osoba koje vode postupak, čelnika tijela te javnopravnog tijela.

Temeljem traženja izuzeća, pokreću se postupci izvlaštenja ispočetka za prethodno spomenute postupke te se uz održano ročite i dalje pokušava dogovoriti sa strankom stupanje u posjed. Nakon stupanja u posjed gradnja bi se mogla dovršiti u roku od tri mjeseca.

S poštovanjem,
Gradska uprava.

Odgovorite