“Predstavnici Udruge smatraju da su prijedlogom
spomenute odluke branitelji stavljeni u nepovoljan položaj u odnosu na
antifašističke borce u Drugom svjetskom ratu, no to nije točno.

Isto tako, navode i kako prijedlogom ove Odluke “uskraćujem stečena
prava umrlim braniteljima” što također nije točno i takvo što zaista
nikada ne bih učinio. Upravo suprotno, Grad Rijeka jedan je od rijetkih
gradova i svakako među prvim gradovima koji su izgradili Aleju
branitelja na gradskom groblju i koji održava i održavat će ju svom
trošku. Također, u Rijeci su stambeno zbrinute obitelji svih poginulih
branitelja i invalidi Domovinskog rata te njihove obitelji, u spomen na
žrtvu branitelja i znak poštovanja prema njima izgrađen je Most
branitelja, po legendarnom zapovjednik Specijalne jedinice policije
“Ajkule” Marinu Jakominiću nazvana je ulica, a po 111. i 128. brigadi
nazvani su trgovi u središtu grada. O braniteljima se u Gradu Rijeci
uvijek se vodila i vodit će se posebna skrb.

Dalje, očito je potrebno reći da je sve što je napisano u
novoj Odluci o grobljima propisuje zakon i Grad Rijeka se ovim aktom
samo usklađuje sa hrvatskim zakonodavstvom.

Tako će ubuduće za grobno mjesto za ukop preminulog branitelja pola
potrebnog iznosa plaćati Grad Rijeka, a pola obitelj preminulog
branitelja koja također ima mogućnost dobiti još i maksimalno 2000 kuna
od Ministarstva branitelja.

No, nova Odluka o grobljima ne odnosi se na postojeću Aleju
branitelja na Centralnom gradskom groblju Drenova na kojoj više nema
mjesta za ukop i njezino će održavanje i dalje u potpunosti financirati
Grad Rijeka.

Sudionici antifašističke borbe pak nemaju nikakvih zakonskih
privilegija u odnosu na ostale građane. Odredba u Odluci grobljima
odnosi se isključivo na održavanje postojećeg partizanskog groblja na
Groblju Kozala i na niti jedan drugi slučaj.

Što se tiče usklađivanja sa zakonom i nove Odluke o grobljima, sve se
temelji na novom Pravilniku o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz
odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (NN
51/18). Prema tom Pravilniku Grad Rijeka dužan je za umrle branitelje
dati na korištenje grobna mjesta sa betoniranim okvirom uz naplatu
polovice predviđenog iznosa te naplaćivati korisnicima godišnju grobnu
naknadu po posebnim propisima. No, Grad Rijeka donio je odluku da će
obiteljima preminulih branitelja naplaćivati samo 50 posto te naknade.

Dakle, Grad financira 50%, a za ostalih 50% obitelji preminulih
branitelja imaju pravo na sufinanciranje Ministarstva branitelja, ali je
ograničeno na 2.000.00 kuna. Ovo se odnosi samo na građevinske radove s
betonskim okvirom i naknadu za korištenje dok je nadgrobni dio
spomenika isključivo stvar financiranja korisnika.

Također, treba naglasiti da se ove odredbe odnose na kupnju grobnog
mjesta bilo gdje a ne samo na Aleji, što do sada nije bio slučaj.
 Ukoliko se članovi obitelji odluče na kupnju više ukopnih mjesta u
istoj grobnici pravo na sufinanciranje se primjenjuje razmjerno jednom
ležaju u grobnici.

Zaključno, Grad Rijeka će i dalje u potpunosti snositi troškove
održavanja Aleje branitelja, a u novoj Aleji čija je izgradnja u planu
ili na bilo kom drugom grobnom mjestu primjenjivat će se nova Odluka i
Pravilnik. Tako će se, sukladno Pravilniku, Nova Aleja u smislu
zajedničkih dijelova (staze, rubnjaci, zelenilo) održavati kao i bilo
koji dio groblja, dakle na teret komunalnog društva koje upravlja
grobljem, a ne na teret korisnika. Korisnici će sami morati održavati
isključivo svoje grobno mjesto u smislu održavanja nadgrobnog spomenika.

Na kraju, moram još jednom ponoviti kako Grad Rijeka odnosno ja kao
gradonačelnik nikad nisam i nikad neću diskriminirati niti branitelje iz
Domovinskog rata, a niti antifašističke borce u Drugom svjetskom ratu.
Svi oni zaslužuju isključivo poštovanje i zahvalnost i to je jedino za
čime se, vezano uz ovu temu, vodim u svom radu”, navodi gradonačelnik.