Zoran Milanović obišao gradilišta sustava vodoopskrbe i odvodnje i Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina

Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija u Rijeci i okolnim
gradovima i općinama riječkog prstena, kojeg čine Bakar, Kostrena, Kastav,
Viškovo, Čavle, Jelenje i Klana, realizira ili priprema za realizaciju projekte
gradnje vodno-komunalne infrastrukture, ukupne vrijednosti oko 2 milijarde
kuna. 

Zoran Milanović obišao gradilišta sustava vodoopskrbe i odvodnje i Županijski centar za gospodarenje otpadom MarišćinaNajveći dio tih
ulaganja odnosi se na dogradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne
infrastrukture, čija je realizacija vezana uz pomoć bespovratnih sredstava iz
europskih fondova. Na širem riječkom području, u ovoj se godini izvode radovi
na sustavu javne vodoopskrbe u dužini od gotovo 32 kilometra i na sustavu javne
odvodnje u dužini od oko 43 kilometra. Vrijednost razvojnih zahvata je 184,4
milijuna kuna. Ti se radovi financiraju putem kredita Europske banke za obnovu
i razvoj, programa Hrvatskih voda, za koji su sredstva osigurana iz zajma
Europske investicijske banke i Razvojne banke Vijeća Europe te putem
redovnog programa Hrvatskih voda, za koji su sredstva osigurana iz naknade za
korištenje voda i naknade za zaštitu voda. 

Nakon gradilišta na Drenovi
predsjednik Vlade Zoran Milanović, posjetio je i Županijski centar za
gospodarenje otpadom Marišćina, kao prvi izgrađeni Centar u Republici
Hrvatskoj, koji je s pokusnim radom započeo koncem srpnja. Tijekom
Pokusnog rada izvođač treba dokazati ispravnost ugrađene opreme i rada postrojenja
prema ugovorom predviđenim radnim uvjetima kako bi se stvorile pretpostavke za
početak Probnog rada, koji je predviđen za kraj listopada i trebao bi trajati
minimalno 2 mjeseca. Ukoliko svi pokazatelji budu zadovoljavajući, početkom
godine može se očekivati i služeno otvorenje Centra.