Potpisan ugovor o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

Potpisivanju su nazočile i dr. Lidija Hrastić
Novak, ravnateljica Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom, pročelnica Odjela za zdravstvo i
socijalnu skrb Grada Rijeke Ankica Perhat te privremena ravnateljica
Centra za profesionalnu rehabilitaciju Ivana Lulić.
 
Centar za
profesionalnu rehabilitaciju je ustanova koja se osniva u svrhu
organiziranja i izvođenja profesionalne rehabilitacije osoba s
invaliditetom, a sukladno zakonu osnivaju je Grad Rijeka i Republika
Hrvatska. Centar će djelovati na adresi Lošinjska 16.
 
U svom
uvodnom obraćanju medijima prije samog potpisa ugovora, gradonačelnik
Vojko Obersnel je kazao kako je upravo dobio potpisanu Odluku o
ustrojstvu urbane aglomeracija Rijeka, koja je time postala i prva
aglomeracija u Hrvatskoj čime je otvoren put za realizaciju projekata od
zajedničkog interesa.

Govoreći o potrebi osnivanja Centra za
profesionalnu rehabilitaciju gradonačelnik Obersnel je kazao kako se
riječka gradska uprava dugi niz godina zauzima za zaštitu
najosjetljivijih skupina građana, među kojima su i osobe s
invaliditetom.

“Postojanje Centra za profesionalnu rehabilitaciju
izuzetno je važno u kontekstu brige o osobama s invaliditetom, jer nije
dovoljno rješavati njihove probleme samo kroz socijalni segment. Najveći
učinak postiže se vraćanjem onih koji to mogu kroz rehabilitaciju i
profesionalnu orijentaciju, natrag u proces rada, na neko drugo mjesto”,
kazao je gradonačelnik.

Nakon današnjeg potpisa i nakon što se riješe
administrativne aktivnosti očekuje se da bi Centar s radom mogao početi
krajem ove ili početkom iduće godine.

Gradonačelnik Obersnel je izrazio
žaljenje što se županija nije pridružila osnivanju ove ustanove, budući
da će ona usluge profesionalne rehabilitacije pružati osobama s
invaliditetom s područja grada Rijeke, Primorsko- goranske, Ličko –
senjske i Istarske županije.
 
Ministar Mirando Mrsić je izjavio
kako je osnivanje Centra samo logičan nastavak aktivnosti na
profesionalnoj rehabilitaciji koje se  u Rijeci godinama provode. “Cilj
je osnovati takve centre u svim regijama, kako bi se one koji zbog
određenih poteškoća ne mogu više obavljati svoj posao ne bi slalo u
mirovinu, nego bi im se kroz profesionalnu rehabilitaciju određivalo
dugo radno mjesto. Bolje je imati punu nego invalidsku mirovinu“ rekao
je ministar Mrsić i dodao kako bi svaki radnik trebao imati dostojno
radno mjesto, dostojnu plaću i dostojnu mirovinu.
 
Pravo na
profesionalnu rehabilitaciju stječe osoba s invaliditetom kojoj je
nadležno tijelo vještačenja utvrdilo preostalu radnu sposobnost.

Djelatnost Centra je:

 • organiziranje
  i izvođenje usluga profesionalne rehabilitacije samostalno ili u
  suradnji sa srednjoškolskom ustanovom ili drugom pravnom osobom koja
  ispunjava uvjete za osposobljavanje propisane zakonom;
 • sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti;
 • profesionalno informiranje, savjetovanje i procjena profesionalnih mogućnosti odnosno izdavanje nalaza i mišljenja;
 • analiza tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad;
 • procjena mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja;
 • radno
  osposobljavanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija i programi za
  održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i
  sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja;
 • informiranje i savjetovanje o pomoćnoj tehnologiji u učenju i radu;
 • provođenje pojedinačnih i skupnih programa za unaprjeđenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu;
 • izrada savjetodavnih prijedloga o primjeni različitih tehnologija i tehnika u učenju i radu uz procjenu mogućnosti primjene;
 • pretprofesionalno učenje, planiranje i primjena odabrane tehnologije;
 • razvoj motivacije i osposobljavanje osoba s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije;
 • tehnička pomoć, podrška i procjena rezultata;
 • informiranje i podrška u izvorima financiranja;
 • izvođenje programa socijalnog uključivanja;
 • izvođenje praktičnog dijela osposobljavanja za rad u tijeku profesionalne rehabilitacije;
 • izrađivanje posebnih programa za određenu ciljnu skupinu koja se nalazi u nepovoljnom položaju na tržištu rada;
 • posredovanje pri zapošljavanju korisnika tijekom i nakon provedene profesionalne rehabilitacije.

Inače, Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i
zapošljavanju osoba s invaliditetom propisano je da Centar za
profesionalnu rehabilitaciju zajednički osnivaju Republika Hrvatska i
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te da osnivači svoja
međusobna prava i obveze uređuju aktom o osnivanju ili ugovorom.

Stoga
je Gradsko vijeće Grada Rijeke 24. rujna 2015. godine donijelo
zaključak kojim se prihvaća Prijedlog ugovora o osnivanju Centra za
profesionalnu rehabilitaciju Rijeka te utvrđuje da će Grad Rijeke iz
Proračuna za osnivanje i početak rada Centra za profesionalnu
rehabilitaciju osigurati sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

Isto
tako, i Vlada RH donijela je Odluku o davanju suglasnosti na ugovor o
osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, a Republika
Hrvatska je za osnivanje i početak rada Centra osigurala sredstva u
iznosu od 500.000,00 kuna.

Naručitelji profesionalne rehabilitacije
mogu biti: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ministarstvo
nadležno za socijalnu politiku putem centara za socijalnu skrb,
osiguravajuće društvo, poslodavac, jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave te privatni naručitelj (osoba s invaliditetom,
roditelj, zakonski zastupnik, skrbnik).