Obroke je
pripremila tvrtka “PS Stina” Šmrika, dobavljač ribe je tvrtka Ugor
Rijeka, a kruha PIK Rijeka. Kako je sve proteklo te izjave građana i
gradonačelnika pogledajte u video prilogu.