Riječ je
o prvom takvom centru u Hrvatskoj koji je izgrađen, a investicija je vrijedna
277 milijuna kuna, od čega 71% sufinanciraju sredstva europskih fondova, 5,4%
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 23% Grad Rijeka i
Primorsko-goranska županija. Centar će zapošljavati oko pedeset djelatnika i
prvi je od trinaest centara koji će biti sagrađeni u Hrvatskoj. U Europskoj
uniji postoji više od 330 postrojenja za obradu otpada koji se koriste
mehaničko-biološkom tehnologijom, a cilj je da se količina otpada koji će se
trajno odlagati smanji na minimum.