Voda

Najveći projekt za sustav
odvodnje Rijeke i bliže okolice koji će se prijaviti za financiranje iz
europskih fondova vrijedan je 1,77 milijardi kuna. Njime će se
postojeći sustav kanalizacije riječke aglomeracije s 340 kilometara
duljine produljiti za 200 kilometara i izgraditi više od 100 crpnih
stanica. Samo projektna dokumentacija i izrada studija stajala je 53
milijuna kuna, kazao je Obersnel i najavio da će se projekt prijaviti za
financiranje najkasnije do kraja 2015. godine a radovi se planiraju
izvesti u razdoblju od 2016. do 2019. godine.

Pred dovršetkom je posao na projektu javne odvodnje Rijeke i
Grobnišćine vrijednosti 164 milijunan kuna, koji se financira kreditom
Svjetske banke, iz državnog proračuna te vlastitim novcima Hrvatskih
voda i namjenskim dijelom naknade za razvoj jedinica lokalne samouprave.
Riječ je o izgradnji 48 kilometara kanalizacije.

U pripremi su i značajna ulaganja u sustave odvodnje
financirana putem programa Hrvatskih voda, i to zajmom Europske
investicijske banke i Razvojne banke Vijeća Europe te kreditom Europske
banke za obnovu i razvoj, vrijedni zajedno oko 160 milijuna kuna. Radi
se o spajanju na javnu mrežu odvodnje oko 900 objekata sa sjevernih
područja Rijeke te dijela Kastva.

Tim ogromnim ulaganjima će se na duže vremensko razdoblje
riješiti problemi odvodnje i vodoopskrbe te zadovoljiti zahtjeve EU da
se do 2018. godine osigura mnogo veći postotak objekata priključenih na
javnu kanalizacijsku mrežu, rekao je riječki gradonačelnik.