Ministar Mihael Zmajlović

Tijekom posjeta u Rijeci se susreo sa Županom
Primorsko goranske županije, Vidojem Vujićem, 
gradonačelnikom Rijeke  Vojkom
Obersnelom, predstavnicima nevladinih udruga Krizni Eko stožer Marišćina i Žmergo
i ravnateljicom Županijske javne ustanove „Priroda“ te su razgovarali o
aktualnim temama. Najviše pozornosti posvećeno je početku radova na Županijskom
centru za gospodarenje otpadom Marišćina i projektu očuvanja obalne i morske
bioraznolikosti.

U Županiji je potpisan Memorandum o razumijevanju za
Projekt očuvanja obalne i morske bioraznolikosti kroz razvoj mreže
Mediteranskih zaštićenih područja mora i priobalja. Ovaj projekt Ministarstva
zaštite okoliša i prirode vrijedan je gotovo 200.000 eura. Provodit će ga
Ministarstvo s Državnim zavodom za zaštitu prirode i Županijskom Javnom
ustanovom „Priroda“ sljedećih 15 mjeseci u Primorsko-goranskoj županiji.

Projekt očuvanja obalne i morske bioraznolikosti kroz
razvoj mreže Mediteranskih zaštićenih područja mora i priobalja (MedMPAnet
projekt) usmjeren je na za zaštitu bioraznolikosti obalnih i morskih područja
kroz unaprjeđenje upravljanja zaštićenim područjima u moru.

MedMPAnet projekt dio je GEF-ovog projekta „Strateško
partnerstvo za veliki morski ekološki sustav Sredozemnog mora“ kojeg uz GEF
(Fond za globalni okoliš, Global Evironment Facility) sufinancira nekoliko
institucija: Europska Komisija, Španjolska agencija za međunarodnu suradnju i
razvoj (AECID),  Francuski fond za
globalni okoliš (FFEM) i Centar regionalnih aktivnosti za posebno zaštićena
područja (RAC/SPA). RAC/SPA je ujedno i koordinator ovog projekta kojeg provode
Ujedinjeni narodi za okoliš (UNEP) za zemlje potpisnice Barcelonske konvencije,
među kojima je i Hrvatska.

Na temelju projektnog prijedloga Ministarstva zaštite
okoliša i prirode, Hrvatskoj je dodijeljeno 199.960,00 eura bespovratnih
sredstava, a projekt provode Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni
zavod za zaštitu prirode i ŽJU „Priroda“ iz Primorsko-goranske županije.
Primorsko-goranska županija je prepoznata kao važno područje za provedbu ovog
projekta zbog svoje iznimne raznolikosti vrsta i staništa koja su dio ekološke
mreže RH, a ujedno su i prijedlog europske ekološke mreže Natura 2000.

U sklopu projekta izradit će se ekološka studija koja
će uključivati kartiranje staništa i vrsta u području Natura 2000 na moru i
priobalnim područjima te studija o ribarstvu koja će uključivati procjenu
resursa obalnog ribarstva i socio-ekonomsku studiju o lokalnom ribarstvu. Osim
toga u sklopu projekta educirat će se zaposlenici javnih tijela u području
kartiranja i praćenja stanja morske bioraznolikosti. Rezultati ovog projekta
koristit će se u reguliranju kapaciteta i ribarskih aktivnosti na predloženim
lokalitetima Natura 2000 na moru te kao polazne vrijednosti za daljnja
istraživanja.

Memorandum o razumijevanju danas su potpisali
ministar Zmajlović, ravnatelj DZZP-a Matija Franković te ravnateljica ŽJU
„Priroda“ Sonja Šišić, a potpisan je i od strane RAC/SPA, zaduženim za
implementaciju SPA Protokola Barcelonske konvencije i provedbu financiranja
projekta.

Povod posjeti Županiji je i početak radova na
izgradnji ŽCGO Marišćina, jednog od prvih suvremenih centara za gospodarenje
otpadom u Hrvatskoj. O razvoju tog velikog projekta Ministar je razgovarao na
sastanku sa županom Vujićem i gradonačelnikom Rijeke Obersnelom.

Osim početka radova prošli tjedan, ovaj je tjedan
potpisana izmjena sporazuma između Vlade RH i Europske komisije kojom se
Hrvatskoj odobrava povećanje IPA sredstava za projekt ŽCGO Marišćina s 22,3 mil
eura na maksimalno dostupnih 25,59 mil eura. Ovo povećanje EU sufinanciranja
nije praćeno povećanjem sredstava lokalnog i nacionalnog sufinanciranja, koje
je ostalo na razini planiranog. Time se udio EU financiranja u projektu povećao
na 70,95%.

Nacionalni dio financiraju Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost (5,42%) te Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka i
Ekoplus (zajedno 23,63%). Uz ovaj centar uspostavit će se i pet pretovarnih
stanica u Županiji čije će financiranje osigurati FZOEU i lokalna zajednica.

Očekuje se da će radovi biti gotovi polovicom 2014.
čime će se građanima Primorsko-goranske županije osigurati kvalitetan sustav
gospodarenja otpadom te odvajanje otpada na kućnom pragu.

Jedan od aktualnih projekata u županiji je i sanacija
crne točke Sovjak, u kojoj se nalazi opasni otpad iz brodogradilišta i koksare,
odlagan tijekom više od trideset godina. Jama Sovjak nalazi se na popisu crnih
točaka koje je 2005. proglasio Hrvatski Sabor. Razrada rješenja sanacije je u
završnoj fazi te će se potom pristupiti izradi dokumentacije. U tijeku je
natječaj za angažman konzultanta za izradu Studije o utjecaju na okoliš kojeg
je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna
vrijednost sanacije procjenjuje se na 37 mil eura. Za pripremu dokumentacije
kroz IPA fond osigurano je 457.300 eura dok se projekt sanacije jame Sovjak
priprema za sufinanciranje sredstvima EU iz strukturnih fondova.

Marišćina i Sovjak su bile i glavne teme razgovora na
sastanku Ministra s predstavnicima udruga Krizni Eko stožer Marišćina i Žmergo.
Ministar Zmajlović, pomoćnik Ministra Mario Obrdalj i voditeljica službe za
pripremu i provedbu EU projekata Vedrana Aužina udruge su upoznali s aktualnim
stanjem projekata te su bili na raspolaganju za njihova pitanja.

„Udruge su glas javnosti i moramo slušati što nam
govore. Imamo isti cilj: djelovanje za prirodu i kvalitetan suživot čovjeka i
prirode. Na raspolaganju sam za dijalog a resursi ministarstva su tu da
osiguraju da svi imamo ispravne informacije koje su temelj svake rasprave.“ –
izjavio je Ministar.