U sklopu manifestacije „Rijeka psihologije” održava se velik broj predavanja koji za cilj imaju poboljšanje kvalitete života građana i upoznavanje s nekim važnim temama iz područja psihologije koje inače nisu dostupne široj populaciji. Jedna od velikih tema posljednjih godina, sa širenjem i popularizacijom društvenih mreža njihov je utjecaj na djecu. Tako je na Filozofskom fakultetu u Rijeci održano predavanje „Odrastanje u `virtualnim dvorištima` – koliko je malo `još samo malo` i jesu li influenceri preuzeli ulogu roditelja?” psihologinja Ane Goleš i Danijele Vuković Lerga.

U današnje vrijeme digitalizacije i brzih tehnoloških promjena djeca sve više preuzimaju dominantnu ulogu dok primaran izvor zabrinutosti roditelja predstavlja vrijeme koje djeca i adolescenti provode u “virtualnim dvorištima”.

Svakodnevna praksa i rad s pacijentima i njihovim roditeljima ukazuju da je izloženost sve intenzivnija, a utjecaj “virtualnog svijeta” na funkcioniranje djece i mladih sve veći. Sklapanje prijateljstva i osjećaj prihvaćenosti u društvu postaju uvjetovani brojem skupljenih lajkova i komentara na objavljenoj slici, a ono što je nekada bilo druženje u parkovima i na školskim igralištima danas se sve češće odvija putem društvenih mreža koje postaju središte zbivanja među vršnjacima.

Kalendar događanja