Kohezijska politika – sa sredstvima u visini od 454 milijarde eura do 2020. – glavni je investicijski instrument kojim se podupire uključiv i pametan rast europskih regija, potiče zapošljavanje, smanjuju razlike u razvoju, šire inovacije i povećava konkurentnost gospodarstva uključivanjem institucija EU-a, nacionalnih vlada, kao i lokalnih i regionalnih vlasti.

Europski lokalni čelnici usvojili su na sastanku u Varšavi,
kojem je domaćin bilo Mazovjecko vojvodstvo Povjerenstvo OR-a za teritorijalnu
kohezijsku politiku i proračun EU-a (COTER), prijedloge o kohezijskoj politici
nakon 2020. Uz europsku povjerenicu Corinu Crețu, sastanku u Varšavi
prisustvovao je član povjerenstva COTER iz Hrvatske, Vojko Obersnel,
gradonačelnik Grada Rijeke i član Europskog odbora regija.

Veća ulaganja u smanjivanje razlika i mobiliziranje regija i
gradova kako bi građanima ponudili nove mogućnosti trebala bi biti glavni
odgovor na izazove u razdoblju nakon Brexita. To je glavna poruka koju su 2.
ožujka iz Varšave poslali članovi COTER-a, kao i povjerenica EU-a za regionalnu
politiku Corina Crețu i predstavnici ministarstava za razvoj iz Češke,
Mađarske, Poljske i Slovačke te Hrvatske, Bugarske, Rumunjske i Slovenije.

Regije i gradovi EU-a pribojavaju se da bi se ključni cilj
gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije mogao dovesti u pitanje u
proračunu EU-a za razdoblje nakon 2020., koji će Europska komisija predložiti
do kraja 2017., s obzirom na učinak Brexita na raspoložive resurse i s obzirom
na pokušaj da se centralizira upravljanje odlukama EU-a, subvencije zamijene
zajmovima a sredstva preusmjere na druge prioritete poput migracija,
upravljanja vanjskim granicama ili potpore strukturnim reformama.

O tim se izazovima raspravljalo 2. i 3. ožujka u Varšavi kad
su članovi COTER-a razmatrali i usvojili nacrt mišljenja o budućnosti
kohezijske politike nakon 2020. koji je izradio predsjednik OR-ova kluba EPP-a
Michael Schneider, državni tajnik za europske poslove savezne zemlje
Sachsen-Anhalt.

Gradonačelnik Obersnel, kao jedan od članova povjerenstva COTER-a 
iz Hrvatske, tim je povodom istaknuo važnost kohezijske politike kao strukturne
politike koja promiče rast i gospodarski razvoj u svim regijama EU-a te je
izjavio: „Kao gradonačelniku Grada Rijeke posebno mi je važno dati svoj
doprinos u području modernizacije transporta, kao jednog od ključnih čimbenika
kohezijske politike. Za Hrvatsku općenito, a posebno za Rijeku kao lučki grad,
izuzetno je značajna investicijska politika EU-a u dijelu koji se odnosi na
daljnji razvoj učinkovite transeuropske transportne mreže (TEN-T)”, rekao je Obersnel, dodajući da u
tom dijelu treba staviti poseban naglasak na razvoj logistike jer taj sektor
pruža velike mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. “Pritom je posebno
bitno povezivanje transportnog s ITT sektorom budući da to pridonosi globalnoj
konkurentnosti EU-a, a istodobno je atraktivno za zapošljavanje mladih”, rekao je.

Ističući, kao socijaldemokrat, važnost ulaganja
u ljude, a posebice ranjive skupine i nezaposlene mlade osobe, dodao je da je investicijska politika najbolja socijalna politika Europe, a njihovom
kombinacijom zasigurno se može smanjiti broj ljudi koji su u opasnosti od
siromaštva.

Sastanak je održan usporedno s ministarskim skupom
Višegradske skupine + 4, u sklopu kojeg su predstavnici ministarstava za
gospodarski razvoj iz Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke te Hrvatske,
Bugarske, Rumunjske i Slovenije usvojili dokument kojem se ističe presudna
uloga kohezijske politike za budućnost EU-a.

Kohezijska politika EU-a provodi se tijekom sedmogodišnjeg
ciklusa (2014. – 2020.) kroz pet europskih strukturnih i investicijskih fondova
(fondovi ESI). Njome se promiče uravnotežen razvoj u različitim regijama EU-a,
podupiru projekti povezani sa zapošljavanjem, posebice mladih, financiraju
projekti s područja prometa i okoliša, a naglasak se daje i na razvoj ruralnih
područja i pomorstvo i ribarstvo.

S ukupnom vrijednošću od €638 milijardi kohezijska je politika glavni
europski instrument za ulaganja kojim u partnerstvu upravljaju Europska
komisija, nacionalne vlade i regije.