Obaveze komunalnog redarstva promjenama zakona stalno se proširuju, pa osim nadzora komunalnog (ne)reda, obavljaju i čitav niz drugih poslova, od nadzora načina postupanja s kućnim ljubimcima do ilegalno sagrađenih jednostavnih građevina. Stoga je na kolegiju gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel ponovio svoj prijedlog da se komunalnim redarima u Hrvatskoj napravi jedinstvena uniforma – Supermana – jer jedino tako oni mogu odraditi sve što se od njih očekuje.

Tako komunalno redarstvo u ovom trenutku vrši nadzor nad ukupno 21 propisom, koji se odnose na zaštitu okoliša, zaštitu od buke ili pak nadzor nad korištenjem pomorskog dobra, što je znatno više nego u trenutku kad je Direkcija za komunalno redarstvo ustrojena, dok je broj komunalnih redara otada ostao gotovo nepromijenjen.

Bez ovlasti za utvrđivanje identiteta građana, nema ni mogućnosti poduzimanja daljnjih mjera

Prema izvješću o radu Direkcije za komunalno redarstvo, usvojenom na 26. gradonačelnikovom kolegiju, najveći broj prekršaja komunalnog reda odnosi se na bespravno zauzimanje javnih površina, odlaganjem stvari, prvenstveno tehnički neispravnih vozila, ali i
komunalnog otpada, građevinskog materijala ili pak drva za ogrjev. Nadzirući
primjenu Odluke o komunalnom redu, uključujući i odluku o javnom prijevozu, u
protekloj godini komunalni su redari izvršili 7.661 kontrolu.

Rad komunalnih redara u prvom redu usmjeren je na prevenciju – upozoravanje građana na kršenje komunalnog reda i davanje mogućnosti da građani sami s javne površine uklone, primjerice, neregistrirano vozilo ili drva, a tek ako građani ne postupe po nalogu komunalnog redara, slijedi izdavanje prekršajnog naloga, kojih je stoga i puno manje nego upozorenja.

Zbog zakonskih propisa, komunalni redari su često ograničeni ili onemogućeni u nesmetanom obavljanju nadzora. Prije svega, komunalni radar nema ovlasti za utvrđivanje identiteta građana prikupljanjem njihovih osobnih podataka, a u slučajevima kad građani ne daju dobrovoljno svoje osobne podatke, ne postoji mogućnost poduzimanja daljnjih mjera prema njima, budući da Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisana ovlast za njihovo utvrđivanje. Iz tog razloga, komunalno redarstvo se u svom radu prilikom vršenja nadzora mora oslanjati na asistenciju policijskih djelatnika, koji zbog ostalih obaveza, nisu uvijek u mogućnosti izaći u susret.

Komunalni redari zaduženi i za nadzor obaveznog mikročipiranja pasa

Komunalni redari zaduženi su i za nadzor uvjeta držanja kućnih ljubimaca. Tako je u 2017. godini izvršeno je 499 kontrola, a najveći broj kontrola odnosio se na držanje pasa i njihovo izvođenje na javne površine, držanje životinja u neodgovarajućim uvjetima te lajanje.

Potrebno je istaknuti da takvu kontrolu, pored velikog broja registriranih pasa u gradu Rijeci (oko 7000 pasa), otežava i činjenica da vlasnici sa psom zatečeni u prekršaju na zelenoj i drugoj javnoj površini najčešće komunalnom redaru ne žele dati podatke, često su neugodni i nasilni prema
redaru te napuštaju mjesto prekršaja, pa je utvrđivanje identiteta počinitelja
gotovo nemoguće bez suradnje policijskih službenika. S tim u vezi, Direkcija za
komunalno redarstvo vrši pojačan nadzor, sukladno mjesečnom planu vršenja
nadzora na više od pedeset prioritetnih lokacija (parkovi, dječja igrališta,
pješačke zone, okoliši škola i dječjih vrtića i slično) uz asistenciju policije
na području sve tri policijske postaje u Rijeci.

Novim Zakonom o zaštiti životinja, koji je stupio na snagu u listopadu 2017. godine, ovlasti komunalnog redarstva su proširene, pa tako u provedbi nadzora komunalni redar ima pravo pregledati isprave na temelju kojih može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru, ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci, uzimati izjave stranaka i drugih osoba, zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju, prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način, očitati mikročip, obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora i podnositi kaznenu prijavu ili optužni prijedlog.

Jedinice lokalne samouprave dužne su do 30. lipnja 2018. godine osigurati nadzor provedbe obaveznog mikročipiranja pasa, određenog propisom o veterinarstvu, kod posjednika čiji psi nisu upisani u Upisnik kućnih ljubimaca, a koji provode komunalni redari. U svrhu provedbe odredbi Zakona o zaštiti životinja, Direkcija za komunalno redarstvo je krajem 2017. godine nabavila dva uređaja za očitavanje mikročipa kako bi izvršila obavezu predviđenu zakonom.