Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel

Osvrćući
se na priče o raspadu riječkog proračuna i prezaduženost, Obersnel je
poručio da je proračun Grada Rijeke stabilan, da se iz proračuna
izvršavaju sve obveze po prioritetima koje, među ostalim, nameće i Zakon
o proračunu, a to znači da se podmiruju sve obveze po kreditima, kao i
sve obveze prema proračunskim korisnicima. “Naravno da postoje određeni
problemi u likvidnosti, kao i kod svih drugih pravnih subjekata u
državi; ponekad postoji kašnjenje u plaćanju, međutim, ono je uvijek u
okvirima ugovorenih, odnosno zakonom propisanih rokova. Kad je riječ o
zaduženosti, apsolutna je neistina da je Grad Rijeka prezadužen.

Zaduženost se kreće u okvirima zakonskih propisa. Čak naprotiv, Grad ima
još puno potencijala za eventualna daljnja zaduživanja”, poručio je
gradonačelnik Obersnel.

U odnosu na proteklu godinu, imovina Grada Rijeke porasla je za 400
milijuna kuna
Pritom je naglasio da se Grad zaduživao
isključivo za kapitalne projekte, a ne za pokrivanje tekuće likvidnosti.
Kada se govori o zaduživanju za kapitalne projekte, to znači da je
zaduživanje rezultiralo stvaranjem neke nove vrijednosti. “Rezultat toga
je i činjenica da je procijenjena vrijednost gradske imovine 7,2
milijarde kuna. To je novi podatak vezan za izvješće za proteklu godinu.

U odnosu na proteklu godinu, imovina Grada Rijeke porasla je za 400
milijuna kuna.

Naravno, uvijek su žiži interesa sportski objekti koji su
izgrađeni u protekla dva mandata, pa stoga mislim da je, osim samih
financijskih pokazatelja važno reći nešto i o tome kako se to odrazilo
na aktivnost sportaša i građana”, naglasio je gradonačelnik. Na
novinarski upit nisu li ti objekti mogli biti i jeftiniji, Obersnel je
potvrdno odgovorio dodavši da je “umjesto novih bazena mogao biti
izgrađen i desetmetarski bazen, ali da bi teško u njega stalo više od
milijun posjetitelja”.