Od sutra, 10. ožujka, građani mogu predlagati Male komunalne akcije, odnosno projekte uređenja i održavanja komunalne infrastrukture na područjima riječkih mjesnih odbora, za 2022. godinu.  

Prijedlozi se zaprimaju od 10. do 31. ožujka 2021. godine, a građani ih mogu dostaviti u svoj mjesni odbor, osobno ili putem e-maila, u Direkciju za mjesnu samoupravu, Trpimirova 2/IV, ili na e-mail: mjesna-smu@rijeka.hr ili najlakše – putem jednostavnog online obrasca koji će biti objavljen na portalu www.rijeka.hr

Male komunalne akcije zapravo su uređenja komunalne infrastrukture prema neposrednim prijedlozima građana, provode se s ciljem podizanja kvalitete življenja građana na području gradskih kvartova i jedan su od modela participativnog budžetiranja koji se provode u Rijeci.

„Participativno budžetiranje znači da građani u jednom dijelu odlučuju na koji će se način trošiti sredstva proračuna. Male komunalne akcije su jedan od financijski najizdašnijih modela participativnog budžetiranja, a Grad Rijeka provodi ga od 2004. godine“, istaknuo je gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, pozvavši sve građane, udruge, predstavnike stanara i vijeća mjesnih odbora da predaju svoj prijedlog za uređenje.

Uz gradonačelnika Obersnela, o Malim komunalnim akcijama govorili su i ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu Dragica Fadljević te ravnatelj Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti Željko Vitas.

Visina proračunskih sredstava

Za realizaciju Malih komunalnih akcija u proračunu Grada Rijeke namijenjeno je 80 % novca prikupljenog od naplate komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području određenog mjesnog odbora.

U 2022. godini za Male komunalne akcije planirano 16 milijuna i 290 tisuća kuna. Od 2017. do 2020., odnosno kroz 2021. godinu, ukupno je putem Malih komunalnih akcija realizirano i u realizaciji 1567 projekata za što se iz proračuna Grada Rijeke izdvaja ukupno gotovo 47 milijuna kuna. U proteklih pet godina realizirano je ili je još u realizaciji 1567 projekata. Godine 2017. pristiglo je ukupno 939 prijedloga građana od kojih je 378 usvojeno i upućeno u realizaciju, a planirana sredstva koja se ovim direktnim prijedlozima građana raspoređuju na konkretne projekte te su godine iznosila 11.452.000 kn. Godine 2018. godina pristigla su i obrađena 893 prijedloga  od kojih je 405 usvojeno, a predviđena sredstva su iznosila 11. 675.000 kn. Godine 2019. predloženo je i obrađeno 936 prijedloga od kojih je 373 usvojeno, a planirana sredstva su iznosila  11.744.000 kn.

Iznimku predstavlja 2020. godina. Tada je obrađeno svih 1165 prijedloga koji su pristigli, usvojeno ih je 411, a planirani iznos koji je 2020. bio predviđen za ove realizacije bio je 11.873.000 kn. Radi nastupanja posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom znatno su smanjena financijska sredstva pa je 2020. godine u ove realizacije utrošeno tek 347.410,00 kn (i to za radove izvršene prije pandemije). Ostali usvojeni projekti iz 2020. realiziraju se u ovoj godini i to za iznos od 11.525.590 kn.

Što se može predlagati i tko predlaže?

Konkretne akcije i projekte predlažu građani, udruge građana, predstavnici stambenih i poslovnih zgrada,  vijeća mjesnih odbora i dr., a realiziraju ih Grad Rijeka i gradska komunalna društva. U okviru ovog poziva, predlagati se mogu, primjerice, izgradnje dječjih igrališta, uređenja zelenih površina, parkirališta, postave autobusnih čekaonica, postave tijela javne rasvjete, sanacije postojećih prometnica, uređenja kolnika, izrade nogostupa, uređenja prometne signalizacije i tehničkih elemenata cesta, sanacije divljih deponija i drugo.

Sve pristigle prijedloge građana analiziraju gradske službe i gradska komunalna društva u smislu moguće izvedivosti, a prioritetne liste projekata za realizaciju formiraju vijeća mjesnih odbora kao neposredni predstavnici građana na određenom području grada.

Obrada pristiglih prijedloga traje od početka svibnja do sredine studenog, a tada se oni obrađeni prijedlozi koji se mogu realizirati dostavljaju vijećima mjesnih odbora. Vijeća sastavljaju redoslijed realizacije komunalnih akcija s obzirom na financijska sredstva namijenjena pojedinom mjesnom odboru.

U konačnici, Plan raspodjele sredstava za male komunalne akcije za svaku kalendarsku godinu usvaja Gradsko vijeće.

Ostali modeli participativnog budžetiranja u Rijeci

Osim Malih komunalnih akcija u kojima se prema neposrednim prijedlozima građana raspoređuje oko 11 milijuna kuna proračunskih sredstava, Grad Rijeka provodi još tri modela participativnog budžetiranja

Riječki program lokalnog partnerstva omogućava da se, prema prijedlozima samih građana, rasporede proračunska sredstva, koja u okviru ovog modela budžetiranja godišnje iznose do 200.000 kn, te potiče građane, udruge i vijeća mjesnih odbora na neposredno sudjelovanje u rješavanju izazova prisutnih u lokalnoj zajednici. Posebnu dodanu vrijednost u ovom projektu ima razvoj partnerskog i suodgovornog odnosa Grada i građana te poticanje vrijednosti doniranja i volontiranja.

Podsjećamo, Rijeka je 2011. godine pokrenula i do danas svake godine prema novim brojkama proračuna ažurira Edukativnu proračunsku online igru Proračunajme, kao treći model participativnog budžetiranje. Sudionici igre, osim upoznavanja sa stavkama aktualnog proračuna, mogu birati projekte koje bi željeli realizirati, a koji se ne nalaze u postojećem proračunu. Po završetku igre, mogu i sami dopisati projekt čiju realizaciju priželjkuju, a koji nisu pronašli među ponuđenima. Statistika biranja ponuđenih projekata i prijedlozi novih, koriste se prilikom planiranja proračuna za iduću godinu. Igra je bazirana na stvarnim brojkama proračuna Grada Rijeke i još uvijek je jedina te vrste u Hrvatskoj.

Također, građani svoje prijedloge vezane uz proračun mogu slati i ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna ili koristeći obrazac iz Proračuna u malom koji se na www.rijeka.hr  portalu objavljuje svake godine za tekuću godinu.