Ne računajući sredstva za izgradnju Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina, Grad Rijeka je proteklih godina za čitav niz projekata iz Pretpristupnih programa, Programa Europske unije, Transnacionalnih programa te kroz Strukturne i investicijske fondove realizirao oko 40.000.000 kuna, od čega je EU sufinanciranje iznosilo oko 30 milijuna kuna.

Kako je govoreći o europskim projektima i povlačenju
sredstava iz EU fondova, kazao gradonačelnik Vojko Obersnel, prestižna nagrada
Green Digital Charter Gradu Rijeci za projekt iURBAN nije pala s neba. “U
razdoblju od 2013. do 2017. godine Gradu Rijeci odobreno je sufinanciranje
velikog broja projekata po čemu je, gledajući broj odobrenih projekata, u
cijelom nizu programa, odnosno natječaja, Grad Rijeka bio najbolji u Hrvatskoj.
Riječ je o zahtjevnom razdoblju, jer je obuhvaćalo i pretpristupno razdoblje,
kao i razdoblje članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Grad je bio
mogućnosti prijaviti projekte za sufinanciranje iz europskih fondova kroz
Pretpristupne programe, Programe Unije, Transnacionalne programe te kroz
Strukturne i investicijske fondove. Korištenje pretpristupnih fondova bilo je
otežano jer su ekonomski pokazatelji Grad Rijeku smještali iznad hrvatskog
prosjeka, stoga nismo mogli aplicirati projekte koji su se financirali iz
financijski najizdašnijih komponenti IPA pretpristupnog programa, izuzev
projekta za izgradnju Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina kojeg EU
financira s oko 25 milijuna eura. Uložili smo dodatne napore u apliciranje za
sredstva iz Programa Unije i Transnacionalnih programa. Riječ je o sredstvima
koja je teže dobiti jer se za njih mogu natjecati institucije svih zemalja
članica i zemalja kandidata. Grad Rijeka bio je najuspješnija institucija u
Hrvatskoj po broju odobrenih projekata iz programa CIP ICT PSP, koji se odnosi
na korištenje informacijskih tehnologija u povećanju dostupnosti raznih vrsta
usluga. Primjeri projekata sufinanciranih iz ovog programa su: EGOV4U, SEED,
INCA, iLOCATE”, rekao je gradonačelnik Obersnel.  

Riječ je o projektima 
kojima se edukacijom i povećavanjem dostupnosti Interneta, e-usluga i
informatičke opreme, smanjuje socijalna isključenost u društvu, odnosno
projektima informiranja javnosti o uslugama Grada, komunalnih i trgovačkih
društava, ustanova, putem novih, digitalnih kanala smještenih na pristupačnim
javnim mjestima te projektima koji omogućuju bolju dostupnost socijalnih i
zdravstvenih usluga te unapređenje GIS sustava i razvoj novih aplikacija.

Na natječaju iz programa prekogranične suradnje Slovenija –
Hrvatska, Grad Rijeka postigao je najbolje rezultate od svih partnera po broju
odobrenih projekata u kojima je nositelj. Riječ je o projektima: Creative Start
Up, jačanje poduzetničkih kapaciteta u sektoru kreativnih industrija EnterYOUTH,
razvoj poduzetničkih vještina kod mladih te IRIS. – integracija djece s
invaliditetom kroz sport. U 2016. godini iz programa INTERREG CENTRAL EUROPE
Gradu Rijeci odobreno je sufinanciranje 5 projekata: URBANINNO, CERlecon,
SULPITER, ReSites, Forget Heritage, što je veliki uspjeh jer je prolaznost na
ovom natječaju bila samo 5,6% . Naime, od 620 prijavljenih projekata
sufinanciranje je odobreno za 35 projekata, od kojih je pet riječkih. Riječ je
o projektima URBAN INNO – maksimiziranje inovacijskog potencijala urbanih
sredina CERlecon – unaprjeđenje i poboljšanje vještina i poduzetničkih
kompetencija na području novih tehnologija, inovativnih proizvoda, usluga i
procesa te društvenih inovacija SULPITER – Smanjenje emisija C02 i unaprjeđenje
učinkovitosti i konkurentnosti teretnog prometa u funkcionalnim urbanim
sredinama, ReSites – valorizacija brownfielda, Forget Heritage-
unapređenje/korištenje potencijala kulturne baštine.

UMeđunarodno udruženje EUROCITIES – mreža velikih europskih
gradova, za projekt iUrban dodijelilo je Gradu Rijeci prestižnu nagradu ICT for
Energy Efficiency – Informatičke i komunikacijske tehnologije za energetsku
učinkovitost u gradovima. 2016. odobrena Gradu Rijeci odobrena su i 2 projekta
iz programa Horizon2020 (Obzor 2020) i to MySMARTLife i CIRC-PACK.

Grad Rijeka, osim navedenih provodio i projekte: RINKLUZIJA,
Izrada Glavnog plana razvoja riječkog prometnog pravca na području Grada
Rijeke, Energetska obnova 2 vrtića i 2 osnovne škole, Izrada projektne
dokumentacije za energetsku obnovu 14 vrtića i osnovnih škola, Projektna
dokumentacija – obalna šetnica zapadni dio grada, iURBAN, FIESTA, ADRIPLAN,
Work is the Key, SMILE.

Međunarodno udruženje Eurocities – mreža velikih europskih
gradova nedavno je Gradu Rijeci dodijelilo prestižnu nagradu za ICT for Energy
Efficiency – Informatičke i komunikacijske tehnologije za energetsku
učinkovitost u gradovima. Kroz ovaj projekt 26 objekata Grada Rijeke i Energa
opremljeno je pametnim mjeračima, koji u realnom vremenu daju podatke o
potrošnji energenata.

Marko Križanec, zamjenik direktora Energa, kazao je kako je u
taj projekt putem Smart Home aplikacije bilo uključeno i osam kućanstava, od
kojih će dio nastaviti koristiti sustav na komercijalnoj osnovi. Kako je
naglasila Suzana Belošević Romac, savjetnica gradonačelnika za europske
projekte, podaci dobiveni ovim projektom poslužili su za apliciranje na
projekte energetske učinkovitosti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost ali će i dalje služiti kao podloga za aplikaciju druge europske
projekte.

Kod prijavljivanja projekata prioritet je bio dobiti sredstva
za provedbu aktivnosti koje su važne za građane. Teme projekata za koje je
odobreno sufinanciranje odnose se na: promet, energetsku učinkovitost, zaštitu
prirode i okoliša, valorizaciju kulturne i industrijske baštine, poboljšanje
dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga, povećanje dostupnosti javnih
usluga, poticanje poduzetništva, pomoć žrtvama nasilja, unapređenje socijalne
uključenosti i integracije učenika s teškoćama.

Gradonačelnik je naglasio kako će se značajan dio aktivnosti
u okviru programa Rijeka 2020/Europska prijestolnica kulture sufinancirati kroz
europske fondove. Također, putem Urbane aglomeracije Rijeka, uložit će se
napori za maksimalno iskorištenje sredstava dostupnih kroz ITU mehanizam –
mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja. ITU mehanizam namijenjen je za
provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu
dimenziju u razdoblju 2014.-2020., a Gradu Rijeci namijenjeno je oko 50
milijuna eura.