Zbog izuzetno jake bure proglašeno izvanredno stanje u Sveučilišnom kampusu u Rijeci

Izvanredno stanje zbog opasnosti od vjetra, odnosno ozljeda od pada ili predmeta nošenih burom, proglašava se u Kampusu kad vjetar premašuje brzinu od 10 bofora. Odluku o tome donosi Stožer za zaštitu i spašavanje Sveučilišta u Rijeci. Studentima, nastavnici i drugim korisnicima Kampusa preporučuje se da ne borave na otvorenom, a ako moraju, da se kreću u zavjetrini. Onima u zatvorenim prostorima preporučuje se da se udalje od prozora u unutrašnjost građevine.

Bura na širem riječkom području već drugi dan puše silovito, a danas je
najveća brzina izmjerena na Krčkom mostu 208 kilometara na sat
Sveučilišni kampus nalazi se na Sušaku, na predjelu Rijeke posebno izloženom udarima bure.

Bura na širem riječkom području već drugi dan puše silovito, a danas je najveća brzina izmjerena na Krčkom mostu 208 kilometara na sat. Zbog uklanjanja srušenih stabala, rasvjetnih stupova, dijelova građevina odnijetih udarima bure, vatrogasci i ekipe komunalnih društava gotovo su neprekidno na terenu. Oštećeni su i automobili u Rijeci zbog pada stabala.  

Zbog orkanske bure stoje dizalice u 3. maju

Orkanski udari bure onemogućuju prometovanje većinom prometnica od mora prema unutrašnjosti zemlje te od Rijeke u smjeru Dalmacije. Tako su u potpunosti za promet zatvorene autocesta Rijeka-Zagreb na dionici od Kikovice do Delnica, autocesta A7 od Svetog Kuzma do Šmrike te jadranska magistrala od Novog Vinodolskog do Svete Marije Magdalene. Riječka obilaznica otvorena je samo za osobna vozila na dijelu od Škurinja do Orehovice, gdje se nalazi most preko Rječine.

(Hina) xdsil ydgk