undefined

Planira se
izvedba novog opločenja trga, ugradnja nove urbane opreme – klupa i koševa za
otpatke, izvedba novih sistema javne rasvjete, odvodnje oborinskih voda,
rekonstrukcija postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda, te postava kanalizacije za
optičke kablove.

Trg će biti
popločen tako da ga čine tamnija polja unutar svjetlijih pasica i to tako da se
u tamnija polja polažu granitne kocke, a pasice koje omeđuju polje bit će
složene od mramornih ploča.

Trg i dio
ulice bit će uređen kao javna površina namijenjena kretanju i boravku pješaka
uz ograničeni interventni i režimski opskrbni kolni promet.

Kako bi se slijepim osobama omogućilo
jednostavnije kretanje, planirana je postava posebnih reljefnih oznaka koje
tvore stazu vodilju u dijelu Ulice Janeza Trdine prema Pavlinskom trgu te dalje
prema Ulici Sokol kula i prema prolazu koji vodi prema Starčevićevoj ulici.

Na trgu se zadržavaju postojeća stabla
crnike i planira se sadnja dodatnog stabla na jugozapadnom dijelu trga.

Oznake