Obilazak Pavlinskog trga

Gradonačelnik Obersnel poručio je kako će ovo biti ugodno mjesto za odmor u hladovini, a bit će i dovoljno prostora za malu pozornicu i kulturna događanja. Također, napomenuo je kako će ovdje biti postavljena i svojevrsna igračka za djecu te će tako na Pavlinskom trgu moći uživati i mališani.

Radovi na Pavlinskom trgu započeli su u studenom 2016.
godine. Projekt uređenja izradio je AGA d.o.o.
Rijeka, radove izvodi Novotehna d.d Rijeka, a nadzor IGH d.d.

Uređuje se površina od 1145 kvadratnih metara na
kojoj je izvedeno novo opločenje i ugradnja nove urbane opreme. Uz to,
realizirani su opsežni radovi u komunalnoj infrastrukturi: izveden je novi
sustav javne rasvjete i odvodnje oborinskih voda te rekonstrukcija postojećeg
vodoopskrbnog cjevovoda i postava kanalizacije za optičke kablove za potrebe
Grada Rijeke. Novi sistem rasvjete riješen je polaganjem visećih
rasvjetnih tijela, zadržana su postojeća stabla crnike i posađena nova.

Kako bi se slijepim osobama omogućilo jednostavnije
kretanje, postavljene su posebne reljefne oznake koje tvore stazu vodilju u
dijelu Ulice Janeza Trdine prema Pavlinskom trgu te dalje prema Ulici Sokol
kula i prema prolazu koji vodi prema Starčevićevoj ulici. Stazu vodilju čine reljefne, taktilne keramičke ploče u samom parteru.

Budući da je Urbanistička cjelina riječkog Starog grada
upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i nalazi se u
arheološkoj zoni, prije početka radova na uređenju, uz suradnju i nadzor
Konzervatorskog odjela u Rijeci, izvršena su zaštitna arheološka istraživanja
kako bi se utvrdilo postojanje eventualnih arheoloških nalaza.

Inače, sam Trg sastavni je dio dijelom sačuvane složene
urbane strukture riječkog Starog grada i poteza povijesnih trgova i ulica koje
prate slijed nekadašnjih gradskih kasnoantičkih bedema. Trg je u svojoj
današnjoj prostornoj osnovi definiran u 19. stoljeću rušenjem crkvice Tri
Kralja sagrađene oko 1615. godine, a na trg je nekada bio orijentiran pavlinski
samostan i kuća “Verneda”. Iz tog razdoblja donekle je sačuvano
dvorišno pročelje samostana, odnosno pročelje zgrade na adresi Sokol kula
4b. 

Uređenje Pavlinskog trga nastavak je projekta uređenja partera Staroga
grada, u što je u posljednjih godina iz gradskoga proračuna uloženo 54,6
milijuna kuna. Do sada su uređeni spoj Korza i Starčevićeve ulice, Trg svete
Barbare, Trg Šišmiš, Medulićeva ulica, Trg Matije Vlačića Ilirika, Užarska
ulica, I. faza Vitezovićeve ulice, Koblerov trg i Principij, odnosno Arheološki
park.

Prema riječima gradonačelnika Obersnela, ukupna dosadašnja
ulaganja Grada Rijeke u uređenje ulica i trgova Staroga grada, uključivši i
uređenje Pavlinskoga trga i Ulice Janeza Trdine, iznose oko 61 milijun kuna.

Daljnjim planovima uređenja Staroga grada planira se
uređenje II. faze Vitezovićeve ulice te uređenje Trga Riječke rezolucije i Trga
128. brigade Hrvatske vojske.

Oznake