Prigodnom svečanošću otvoren je novoizgrađeni vrtić Đurđice na Vojaku, šesti po redu novi vrtić kojeg je Grad Rijeka realizirao posljednjih godina, čime je osigurano sveukupno 600 novih mjesta u vrtićima Dječjeg vrtića Rijeka.

 

Kako je na gradonačelnikovom kolegiju kazala pročelnica
Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj, predloženi program donosi neke novosti
u odnosu na protekle godine. Osim što je gradska ustanova Dječji vrtić Rijeka,
zbog prilagodbe Državnom pedagoškom standardu, podijeljena u tri ustanove
(Rijeka, More i Sušak), došlo je do povećanja broja mjesta u privatnim vrtićima
u kojima boravak djece sufinancira Grad Rijeka – vrtić Žirafa otvorio je novu
podružnicu „Svjetlost“ u Ulici Ante Mandića 50 s jednom jasličkom i jednom
vrtićkom skupinom, dok će na Srdočima s radom započeti novi dječji vrtić
„Planet mašte“.

„Roditelj-korisnik usluga dječjeg vrtića, sudjelovat će u
punoj mjesečnoj cijeni redovitog 10-satnog programa iznosom od 720,00 kn, ili
redovitog poludnevnog 6-satnog programa iznosom od 385,00 kuna, a Grad Rijeka
uplaćivat će dječjim vrtićima ostatak iznosa do pune mjesečne cijene programa,
određene temeljem praćenja mjesečnih izvješća, dostavljenih od strane dječjih
vrtića za period od rujna 2018. godine do travnja 2019. godine. Dječji vrtići
su uslijed povećanja troškova programske djelatnosti povećali ekonomsku cijenu
dječjeg vrtića te će, sukladno tom povećanju, Grad Rijeka u sljedećoj
proračunskoj godini planirati veća sredstva za tu namjenu kako bi se
roditeljima zadržala ista cijena redovitog programa. Primjena novog načina
sufinanciranja započet će 1. siječnja 2020. godine, a do tada će se redoviti
program ranog i predškolskog odgoja sufinancirati istim iznosom po djetetu kao
u prethodnoj pedagoškoj 2018./2019. godini“, rečeno je na kolegiju.

Dječji vrtići koji uz redoviti program, provode posebni,
kraći ili alternativni program moći će ga dodatno naplatiti od
roditelja-korisnika usluga.

Raspisivanja javnog poziva

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju
te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019./2020.
godinu prvo mora potvrditi Gradsko vijeće, a na temelju te odluke bit će
raspisan javni poziv za sufinanciranje na koji se javljaju privatni vrtići.

Ovim dokumentom predlaže se da gradonačelnik može tijekom
pedagoške godine, u okviru proračunskih mogućnosti, donijeti zaključak o
sufinanciranju proširenog kapaciteta dječjeg vrtića drugog osnivača u odnosu na
njegov kapacitet prijavljen na javni poziv za Program, pod uvjetom da je
prethodno uvršten u Plan mreže dječjih vrtića Grada Rijeke.

Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i
obrazovanju za pedagošku 2019./2020. godinu prošao je javno savjetovanje,
tijekom koje su pristigle primjedbe troje građana. Iako se radi o
konstruktivnim prijedlozima, kazala je pročelnica Sušanj, dostavljeni
prijedlozi, primjedbe i mišljenja nisu mogli biti prihvaćeni jer se ili ne
odnose na program koji je bio na savjetovanju ili se radi o programima koji se
već provode u gradskim dječjim vrtićima. Kvalitetni i konstruktivni prijedlozi
bit će uzeti u razmatranje.

U odnosu na Nacrt prijedloga programa koji je upućen na
savjetovanje, u konačnom tekstu prijedloga upućenog Gradskom vijeću iznos
predviđen za sufinanciranje privatnih vrtića povećan je s 7,1 na 8,3 milijuna
kuna. Za rad gradskih predškolskih ustanova u gradskom proračunu osigurano je
86,6 milijuna kuna.

Uz pomoćnike u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju,
Grad Rijeka će i u sljedećoj školskoj godini financirati rad jednog pomoćnika
za rad s učenicima romske nacionalne manjine u Osnovnoj školi Škurinje, za što
je u proračunu osigurano 80 tisuća kuna.