Na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, što se prošlog tjedna održala u Centru Zamet, za ravnateljicu Dječjeg vrtića More imenovana je dosadašnja ravnateljica Jasna Crnčić te su usvojene izmjene i dopune Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke.

Mreža riječkih vrtića dopunjena i novom lokacijom u OŠ Kozala

Plan je, između ostaloga, dopunjen i jednom od novih lokacija dječjih vrtića u OŠ Kozala, a sve s ciljem da se smanji broj djece koja su ostala neupisana u riječke vrtiće nakon lipanjskih upisa, u prvom redu djece s oba zaposlena roditelja.

Vijećnica Iva Davorija istaknula je kako Možemo! pozdravlja napore gradonačelnikovog tima i gradske uprave na osiguravanju mjesta za neupisanu djecu. No, napomenula je kako bi se osiguravanju dostatnih vrtićkih i jasličkih kapaciteta trebalo pristupiti na sustavniji način, posebice izgradnjom novih vrtićkih kapaciteta.

Podršku naporima Grada, kako u osiguravanju dodatnih kapaciteta, tako i u pokretanju projekta dadilja, istaknuo je i vijećnik Akcije mladih Vedran Vivoda, izrazivši nadu da će se kroz dvije godine doći do situacije da u Rijeci nema djece neupisane u vrtiće. U raspravu su se uključili i vijećnici Nezavisne liste Davora Štimca, pozdravivši napore Grada Rijeke da osigura dodatne vrtićke i jasličke kapacitete. Vijećnice Maša Magzan i Iva Rinčić istaknule su kako bi trebalo razmišljati u smjeru da se svoj djeci omogući zakonsko pravo na predškolski odgoj, a ne samo djeci oba zaposlena roditelja. Kazale su kako u današnje vrijeme mnogo roditelja radi honorarno ili povremeno, što znači da njihova djeca ne mogu ostvariti mogućnost upisa u vrtić. Vijećnice su ujedno upitale postoji li mogućnost da se još neki kapaciteti osnovnih škola prenamjene u vrtićke prostore, poput OŠ Centar, koja je ove godine upisala mali broj prvašića. Vijećnik Račić je ukazao na potrebu pojačavanja aktivnosti na izgradnji novih vrtića.

Sljedeće godine izmjene kriterija upisa u vrtiće, uz dodatne prostore

Zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan, zadužena za poslove odgoja i obrazovanja, naglasila je kako gradonačelnikov tim vrlo ozbiljno razmišlja o problemu nedostatnih vrtićkih kapaciteta.

„U ovom trenutku želimo u što kraćem roku upisati što veći broj djece, a u 100 dana vlasti osigurali smo novouređene prostore te zaposlili 26 novih djelatnika. Prioritet gradonačelnikovog tima i gradske uprave je upisati svu djecu koja su ostala neupisana po kriteriju oba zaposlena roditelja. Odgovorno tvrdim da neće biti neupisane djece u vrtiće grada rijeke po toj osnovi, a to nam je prvi korak,“ kazala je zamjenica Krpan.

Najavila je da će se po usvajanju gradskog proračuna za 2022. godinu, ne čekajući sljedeću pedagošku godinu, staviti u funkciju dječjih vrtića dodatni prostori u vlasništvu Grada Rijeke. Također je najavila izmjene kriterija upisa u dječje vrtiće, kako bi bili mogući tijekom cijele godine. Što se tiče mogućnosti da se u OŠ Centar i u nekim drugim školama otvore vrtićki kapaciteti, zamjenica Krpan je istaknula kako se vrtići zbog ograničenja koje nameće Državni pedagoški standard, ne mogu smjestiti u objekte koji nemaju vanjski ograđeni prostor.

Vijećnica Petra Mandić (Most) naglasila je važnost osmišljavanja demografske strategije Grada Rijeke. Zamjenica gradonačelnika Krpan kazala je kako se razmišlja o demografskim mjerama, poput povećanja naknade za roditelje te naglasila kako je to samo prvi korak.