Vijeće građana donijelo je odluku o odabiru projekata koji će se financirati u 2019. Za slučaj da se financiranje odabranog projekta neće moći realizirati zbog nemogućnosti provedbe projekta, financirat će se projekt s tzv. rezervne liste utvrđene od strane Vijeća građana, a prema numerički utvrđenom redoslijedu.

Na natječaj za „Civilne inicijative“ prijavilo se ukupno 59 društvenih i kulturno-umjetničkih akcija, od čega 12 prijava nije zadovoljilo formalne uvjete iz javnog poziva, a preostalih 47 koje ispunjavaju formalne uvjete dostavljeno je Vijeću građana na razmatranje i odlučivanje. Izabrane inicijative, nakon konačne odluke Rijeke 2020, financirat će se ukupnim iznosom većim od 284 tisuće kuna. Evo i koji su to projekti:

 1. Projekt broj 2 “Čitajmo zajedno ispod krošnje stabala” – prijavitelj “Grupa građana Mlaka“
 2. Projekt broj 35 “Revija Zelenog filma” – prijavitelj “Tranzicijska inicijativa Rijeka“
 3. Projekt broj 28 “Oživi Rijeku” – prijavitelj “KPR 30:2“
 4. Projekt broj 43 “Trg Svete Barbare” – prijavitelj “Udruga za promicanje dobrobiti djece “Portić”
 5. Projekt broj 27 “Ostvari san, skuhaj si!” – prijavitelj “Matica umirovljenika grada Rijeke“
 6. Projekt broj 9 “Promenadni koncert na Titovom mostu” – prijavitelj “Klub Sušačana”
 7. Projekt broj 6 “Ritam podzemlja” – prijavitelj “Ritam podzemlja“
 8. Projekt broj 36 “Ri urban inclusive walking 2020! Inkluzivna i održiva Rijeka“ – prijavitelj “Društvo za istraživanje i potporu”
 9. Projekt broj 10 “Betonirana sjećanja, prva skulptura u Novom naselju Škurinje” – prijavitelj “Udruga za urbanu regeneraciju Kuraž”
 10. Projekt broj 13 “Riječke plesne večeri za umirovljenike i starije osobe 2019” – prijavitelj Građanska inicijativa za “Riječke plesne večeri za umirovljenike i starije osobe 2019””
 11. Projekt broj 38 “RIspekt – radionica za jačanje i reintegraciju marginaliziranih osoba treće životne dobi“

Lista rezervnih projekata:

 1. Projekt broj 32 “Pomoć mačkama s ulice” – prijavitelj “Pomoć mačkama“
 2. Projekt broj 39 “Seronja” – prijavitelj “neformalna inicijativa “Urbani separe“
 3. Projekt broj 12 “Filozofija u kinu” – prijavitelj “Filozofija u kinu”
 4. Projekt broj 40 “Susjedstvo Riječki neboder” – prijavitelj “Inicijativa građana “Za Riječki neboder”

Saziv „Vijeća građana“ koji odlučuje o projektima „Zelenog vala“, a radi se o ekološki usmjerenom programu, razmatralo je 20 prijava (od 21), koje ispunjavaju formalne uvjete. Vijećnici, koji svoj posao odrađuju volonterski, nešto više od 273 tisuće kuna odlučili su dodijeliti sljedećim projektima:

 1. Projekt broj 17 „Zeleni Sušak – hommage Josipu Kulfaneku I“ – prijavitelj Grupa građana – Sušačka akcija
 2. Projekt broj 18 „Zeleni Sušak – hommage Josipu Kulfaneku II“ – prijavitelj Grupa građana – Sušačka akcija
 3. Projekt broj 7 „Primorski park u srcu grada“ – prijavitelj neformalna inicijativa Urbani separe
 4. Projekt broj 11 „Tematski park Ginko“ – prijavitelj neformalna inicijativa Kvart za 5
 5. Projekt broj 1, „Džepni park Lješnjak“ – prijavitelj neformalna inicijativa Kvart za 5
 6. Projekt broj 9 „Rijeka jestivi grad“ – prijavitelj Tranzicijska inicijativa Rijeka
 7. Projekt broj 3 „Jestivi grad – uređenje platoa ispred bivše robne kuće Gornja Vežica“ – prijavitelj Grupa solidarne razmjene Rijeka -Istok
 8. Projekt broj 15 „Zeleni gradski otoci“ – prijavitelja Društvo prijatelja waldorfske pedagogije
 9. Projekt broj 10 „Senzorna mikrokompostana“ – prijavitelj Inicijativa građana Škurinja
 10. Projekt broj 5, „Ozelenjivanje kvarta simbolom grada“, prijavitelj Inicijativa građana – Kristian Starčić, Goran Jovanović i Vlado Dubrović
 11. Projekt broj 13, „Urbana intervencija na stepenicama uz autobusni kolodvor Žabica“ – prijavitelj Inicijativa građana Za ljepšu Rijeku

 Lista rezervnih projekata:

 1. Projekt broj 14 „Zelena nadstrešnica na dijelu Trga Ivana Klobučarića“ – prijavitelj Inicijativa građana Za ljepšu Rijeku
 2. Projekt broj 19 „Zeleni tok“ – prijavitelj Drenovski roditelji
 3. Projekt broj 16 „Zeleni škurinjski zidovi“ – prijavitelj Inicijativa građana Škurinja
 4. Projekt broj 2 „Eko vrt – Loboda – Trputac – Tušt – Djetelina“ – prijavitelj Društvo Naša djeca Rijeka

Prema riječima onih koji su se uključili u rad „Vijeća građana“ – posao nije lak. Izazovno je odlučivati i na sebe preuzeti odgovornost, a svi pristigli prijedlozi dali su im širu sliku o tome što građane konkretno muči, pri čemu su oduševljeni prijedlozima rješenja istih tih problema.

Podsjetimo, od 94 pristigle prijave javnim je izvlačenjem odabrano 30 vijećnika, koji su podijeljeni u dva saziva. Jedan od njih bira „Civilne inicijative“, a drugi prijave pristigle na „Zeleni val“. Princip je takav da „Vijeće građana“ temeljem glasanja daje svoje sugestije društvu RIJEKA 2020, koji će projekte financirati i realizirati u 2019. godini.

Natječaji sudioničkih programa – „Civilne inicijative“ i „Zeleni val“, otvoreni su 28. rujna 2018. godine. Prijavilo se ukupno 80 projekata; 59 projekata na natječaj sudioničkog programa Civilne inicijative te 21 prijava projekata za sudionički program Zeleni val.

Sve prijave koje ispunjavaju formalne uvjete Vijeće građana razmatralo je i ocjenjivalo sukladno kriterijima objavljenim u javnom pozivu dostupnom na web stranici www.rijeka2020.eu/ukljucise.