podijeljenje sardele

Podijeljeno je oko 4000 porcija sardela uz suradnju tvrtke “Ugor” d.o.o.
Rijeka, PIK Rijeka, “Brodokomerc Nova” d.o.o. Rijeka i “Ugostiteljstvo
3. maj” Rijeka čiji su djelatnici pripremali obroke.