Program „Učionica“ projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, u suradnji s Gradom Rijekom, objavljuje poziv za sudjelovanje u kontinuiranom edukacijskom programu „Produkcija u kulturi“. Od rujna 2018. do ožujka 2019. godine polaznici će imati priliku steći znanja i vještine potrebne za rad u dvogodišnjem pripremnom periodu projekta „Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020“, kao i u 2020. godini kada Rijeka preuzima titulu.

Prva edukacijska grupa za svoju ciljanu skupinu ima nezaposlene i dugotrajno nezaposlene, žene, osobe od 50 godina i više, nacionalne manjine te pripadnike ostalih ranjivih skupina, kojima se na taj način želi omogućiti dodatno usavršavanje kako bi stekli vještine i kompetencije za tržište rada i ulazak u svijet poduzetništva.

Druga grupa namijenjena je producentima s najmanje tri godine iskustva u produkciji, neovisno o umjetničkoj disciplini i djelatnosti u kojima djeluju (glazbena, scenska, filmska…), koji će kroz ovaj program moći
unaprijediti svoja znanja i vještine te će po njegovom završetku biti u mogućnosti nositi se sa snažnijim izazovima koje rad u produkciji donosi.

Sve aktivnosti kontinuiranog edukacijskog programa „Produkcija u kulturi“ odvijat će se u novotvorenom prostoru RiHuba (Ivana Grohovca 1/A), a kotizacija za sudjelovanje se ne plaća. S obzirom na to da je broj
mjesta u programu ograničen na najviše 15 u prvoj grupi te na 20 polaznika u drugoj grupi, kvalitetu prijava će procjenjivati tročlano Povjerenstvo sastavljeno od edukacijskih stručnjaka zaduženih za izradu i realizaciju
kontinuiranog edukacijskog programa „Produkcije u kulturi“.

Rok za prijavu sudionika je 19. rujan 2018. godine, a informacije o programu, kriterijima i načinima prijave te linkovi za prijavu dostupne su na mrežnim stranicama društva Rijeka 2020.

Realizacija programa „Produkcija u kulturi“ za prvu grupu polaznika, nezaposlene osobe, sufinancirana je od strane Europskog socijalnog fonda – projekt LO.PA.Z PLUS: projekt Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u
Primorsko-goranskoj županiji.