Iva Pevalek

Veći dio izložbe zauzimaju radovi iz ciklusa
“Portreti”, u kojima autorica stvara sliku nizanjem umnoženog detalja
i prazninama. Pritom korišteni detalj ima simboliku vezanu uz temu djela te se
konceptualno nadopunjuje na portret koji vidimo promatrajući sliku s distance. Više o izloženim radovima i njihovom značenju rekla nam je
Iva Pevalek.

Kalendar događanja