Ishodište projekta nalazi se u susretu izvođačkog tima koji se sastoji od mladog i starijeg izvedbenog para. Supostavljajući te dvije izvedbene kvalitete i snage predstava otvara niz intrigantnih pristupa istraživanju plesnog nasljeđa, kao i mehanizma pamćenja, pohranjivanja, ali i predviđanja budućnosti plesa.

Rad je inspiriran poezijom Maka Dizdara.

Više u prilogu.