Foto: Arhiv UNIRI, press

Kako se navodi u najavi predavanja, emocionalna privrženost djece
prema bakama i djedovima druga je po redu najsnažnija i najintenzivnija
emocionalna veza koju djeca razvijaju nakon one prema roditeljima. “Zato bake i
djedovi nemjerljivo doprinose sretnom
djetinjstvu i time stvaraju temelj kvalitetnom životu svojih unuka. Može li se
učiti biti dobar djed i baka? Naravno!”, navodi se. Upravo o važnosti baka i djedova, o svim
prednostima, ali i zamkama u odnosu s unucima (kao i njihovim roditeljima)
govorit će prof. dr. sc. Jasna Krstović.

U okviru proljetnog ciklusa predavanja Sveučilišta
za 3.dob
trenutno se odvijaju radionice slikarstva i fotografije. Upisi u
cikluse predavanja Matematički origami
te Pomoćne povijesne znanosti, održavat
će se sljedeći tjedan.

Program Sveučilišta
za 3. dob
moguće je pratiti na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci.