Nakon desetljeća hvaljenog programa, Sveučilište za 3. dob prilagodilo se okolnostima i svoje polaznike dočekuje u virtualnom prostoru s organiziranim online programom.

Kako vjerni polaznici, od kojih većina spada u rizičnu skupinu, ne bi bili zakinuti za odlična predavanja i znanja koja im sveučilišni profesori mogu pružiti, izvanredno je organiziran online program Sveučilišta za 3. dob. Sveučilišni profesori i profesorice ove godine susreli su se s posebnim predavačkim okolnostima, no za svoje vjerne polaznike i polaznice potrudili su se osmisliti zanimljiv program prilagođen situaciji, a uključile su se i umirovljene profesorice i profesori.

Podsjetimo, Sveučilište u Rijeci, u suradnji s Gradom Rijekom već deset godina zainteresiranim građankama i građanima s prebivalištem u Primorsko-goranskoj županiji starijim od 55 godina, sa završenom srednjom školom i više, nudi raznovrsne programe predavanja i radionica u sklopu projekta Sveučilište za 3. dob.

Online program u potpunosti besplatan

Ovogodišnji poseban online program započeo je radionicom umjetničke fotografije, pod vodstvom Petre Mrše (APURI) koja će se zbog ograničenog broja, a velikog interesa ponoviti u sljedećem radioničkom ciklusu. Radionica se odvija u sinkronoj komunikaciji putem službene Zoom platforme Sveučilišta za 3.dob, a osim sinkronih, ovogodišnji online program čine i asinkrone snimke predavanja pojedinih predavača.

Ovogodišnji poseban online program započeo je s radionicom umjetničke fotografije

Ovogodišnji poseban online program započeo je s radionicom umjetničke fotografije

Poseban dio programa čine snimljena predavanja ovogodišnjeg Festivala znanosti te arhivskih predavanja i prezentacija Sveučilišta za 3. dob kojima polaznici imaju stalni pristup. Svakako valja istaći da su za sudjelovanje u ovogodišnjem izvanrednom online programu i ovim posebnim okolnostima polaznici oslobođeni upisnina!

Ciklus predavanja iz filozofije, prvo pojedinačno predavanje o Mornaričkoj akademiji

Nadolazeću zimu zainteresirani će moći kratiti uz kratak ciklus predavanja iz filozofije profesora Elvija Baccarinija (FFRI), a ciklusi predavanja će, kao i do sada, biti spajani raznovrsnim pojedinačnim predavanjima.

Prvo takvo u nizu na rasporedu je, simbolično, 11.11. u 11 sati na Zoom platformi Sveučilišta za 3. dob. Prof. dr. sc. Ana Alebić-Juretić (u mirovini) predstavit će svoju knjigu o Mornaričkoj akademiji. Svi zainteresirani najavu predavanja i detalje o prijavi mogu pročitati na mrežnoj stranici Sveučilišta za 3. dob.

Putem maila 3dob@uniri.hr, kao i na službenim mrežnim stranicama Sveučilišta za 3. dob svi zainteresirani mogu pratiti novosti, preporuke i objave ovogodišnjeg programa.

Kalendar događanja