U sklopu projekta Sveučilište za 3. dob, na Međunarodni dan žena, 8. ožujka, u 17 sati, na Filozofskom fakultetu (1. kat, prostorija 138) održat će se besplatno predavanje o istaknutim ženama Rijeke 19. i 20. stoljeća. O njima će govoriti mr.sc. Daina Glavočić.

Predavači su prof. dr. sc. Nina Kudiš i doc. dr. sc. Damir
Tulić s Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta, a predavanja su
utorkom i četvrtkom, od 17 do 18.30 sati. Upisnina za ciklus predavanja iznosi
250 kuna. Radionica kiparstva, koja se održava na Akademiji primijenjenih
umjetnosti već je popunjena.

Prijave, informacije, raspored i sadržaj predavanja mogu se
dobiti od 17. do 19. listopada, od 14 do 16 sati, na broj telefona 051/265–781
ili e-mailom: 3dob@uniri.hr, kao i na mrežnim stranicama Sveučilišta za 3. dob.

Predavanja su namijenjena građankama i građanima s
prebivalištem u Primorsko-goranskoj županiji, starijim od 55 godina, sa
završenom srednjom školom i više.

Sveučilište za 3. dob već devetu godinu zaredom nudi
po dva ciklusa predavanja na godinu (jesenski i proljetni), a tijekom cijele
godine organiziraju i besplatna kratka predavanja o raznim temama. Kroz taj
zajednički projekt Sveučilišta u Rijeci te gradova Rijeke i Opatije do sad je
prošlo 700 ljudi.