Stiglo nam je proljeće i novi planovi

U akciji sadnje drena posađeno je 25 stabala i 65 manjih sadnjica drenjula koje su očito uspjele preživjeti dugu i hladnu zimu.

Suradnjom Udruge i  Vijeća nastojat će se urediti i
zapušten okoliš Lokvice u zaleđu naselja, na prijelazu u šumovit dio
gdje se nažalost uglavnom stvaraju deponiji raznog otpada u samoj
zelenoj oazi. Akcija je planirana za mjesec travanj, sredstava su
dodijeljena Udruzi Dren od strane Odjela gradske uprave za urbanizam
kroz Natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama građana iz
područja zaštite prirode, zaštite okoliša, ekologije i održivog razvitka
za 2013. godinu.

Još je jedan projekt u začetku koji se planira
realizirati ovoga proljeća kroz Projekt Riječkog lokalnog partnerstva a
to je revitalizacija drenovskih šterni. No, kako su odobrena sredstva
nedostatna za veće i konkretnije zahvate za početak će se samo raditi na
čišćenju okoliša i eventualnom bojanju metalnih poklopaca ili
postavljanju drvenih klupica. Više o samom projektu i lokaciji
 “komunjskih šterni” možete pročitati na stranici Udruge Dren.

Nadamo se da će ovim akcijama pridružiti i što veći broj Drenovčana, kao i udruga s našeg područja.

(D.L.)

Oznake