Dvadesetak djece ispunilo je dvoranu na katu Društvenog centra Drenova gdje su se spretne ručice prihvatile rezuckanja, lijepljenja, crtanja, spajanja i stvaranja morskog svijeta iz mašte. Nastale su vesele morske zvijezde, ribice, rakovi, školjke, spužve, planktoni, morski lavovi koji su na kraju postali lutke na štapu. Sasvim jedinstvene, kako u moru, tako i na kopnu!

Zatim su morske lutke oživjele na pozornici-akvariju uz stručno vodstvo glumca Alexa. Morske lutke su se upoznale, popričale, ispričale priču ili samo malo zaplivale.

A onda je prostorija malo zamračena za sljedeću lutkarsku tehniku, a to je teatar sjena. Za taj dio djeca su uz stručno vodstvo Marije i Ane izrađivale lutke na štapu morskog motiva od šarene plastike tj. plastičnih boca. Alex je djeci pokazao kako se s takvim lutkama glumi u teatru sjena, a svako dijete dobilo priliku biti glumac-lutkar.

Zabave nije nedostajalo te su dva sata jednostavno proletjela! Zadovoljni roditelji neumorno su fotografirali svoje male glumce, a kada je Alex objavio da djeca svoje lutke mogu ponijeti sa sobom, za uspomenu, sreći nije bilo kraja.

SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST UDRUGE BEZ GRANICA.