Solarna elektrana

Ove dvije inovacije mogle bi
zaposliti hrvatska brodogradilišta i tvornice metalne i elektroopreme.
Traže se investitori, pa je na današnjoj medijskoj konferenciji u Rijeci
za 14. ožujka najavljena velika prezentacija za predstavnike državne
vlasti i domaćega gospodarstva.

Izvor: Radio Rijeka