Poštovani!
Zanima me da li je Škurinjski potok namjerno uništen, jer sam čitao u stranicama “lokalpatriota” da je potok tekao Škurinjskom dolinom do izgradnje ceste Tibljaši – Petrci te da je tijekom jednog miniranja iznenada prestao teći. Ako je tako zanima me tko je izravno odgovoran za uništenje Škurinjskog potoka odnosno ovaj teški ekocid ?

jakob / 21.10.2020.

Poštovani,
prema informacijama koje smo dobili iz tvrtke Hrvatske vode d.d. obaviješteni smo da je Škurinjski potok povremeni vodotok bujičnog karaktera, a bujice su stalni ili povremeni vodotoci čija su obilježja velike i brze oscilacije protoka, odnosno turbulentan tok.
Protoke su vezane uz pojavu intenzivnih i dugotrajnih oborina u slivnom području. Otvoreni dio kanala je u sustavu redovitog održavanja Hrvatskih voda.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite

Kalendar događanja