Poštovani,

Živimo u okrutnom svijetu, a na portalima se (nažalost) u zadnje vrijeme pojavljuju uznemirijući i nasilni naslovi, čega je sve više.

Zašto Rijeka nije pokrivena sigurnosnim kamerama na područjima gdje se kreće veći broj pješaka, koja su frekventna, ili pak rizična, neosvjetljena i gdje u većini slučajeva nastaju fizički sukobi, razbijanje imovine, vandalizam itd.?

Zašto sljedeća područja nisu prekrivena video nadzorom (ako jesu, molim potvrdu na kojim lokacijama je prisutna)? To su područja iza Radio Rijeke, kod hotela “Bonavia”, Korza, Fiumare, Jadranskog trga, parkinga Gomila, autobusnih kolodvora Žabica i Delta, područje stare gradske jezgre kod OŠ “Nikola Teska”, kod Crkve Sv. Vida, na Rivi, kod HNK-a, na Školjiću, u području Željezničkog kolodvora, kompleksa “Benčić” i tako redom.

Zašto ne postoji videonadzor autobusnih stajališta u samom centru grada gdje su stanice često vandalizirane ili oštećivane od strane alkoholiziranih pojedinaca ili namjernih vandala, poput lokacija na Fiumari, Trgu RH, Žabici, Željezničkom kolodvoru, Mlaci i ostalim stajalištima gdje su ugrađeni novi displeji za najavu stanica?

Kao građanin u Rijeci se osjećam sigurno, no smatram da osobe koje namjerno žele raditi štetu tuđoj imovini, autobusnim stajalištima ili jednostavno narušavanjem reda i mira (u uglavnom alkoholiziranom stanju), isto mogu raditi bez osjećaja da su promatrani, što znači da bi se uvođenjem videonadzora smanjile mogućnosti za incidentima i vandalizmom na području užeg centra grada.

Marko111 / 10.11.2023.

Poštovani,

Odsjek za komunalno redarstvo Grada Rijeke nadzire provedbu propisa kojima se uređuje komunalni red, a trenutačno ima uvid u snimke desetak kamera koje su u našem gradu postavljene na površinama javne namjene. Kamere su postavljene prvenstveno zbog nepropisnog odbacivanja otpada i stvaranja ilegalnih deponija te za otkrivanje počinitelja štete na komunalnoj infrastrukturi. Međutim, ukoliko se na snimkama kamera uoče i utvrde počinitelji drugih prekršaja u okviru nadležnosti Komunalnog redarstva, i oni se također sankcioniraju temeljem Odluke o komunalnom redu ili drugih važećih propisa. Snimke se također prosljeđuju i Policiji, zbog daljnjeg postupanja, radi utvrđivanja počinitelja. Podsjetimo i kako je Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka praćenje (GDPR) javne površine putem video nadzora dopušteno samo tijelima javne vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima i pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, samo ako je propisano zakonom, ako je nužno za izvršavanje poslova i zadaća tijela javne vlasi ili radi zaštite života i zdravlja ljudi te imovine.

Odsjek za prometno redarstvo Grada Rijeke Upravnog odjela za komunalni sustav i promet Grada Rijeke, prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, ovlašten je isključivo za nadzor prometa u mirovanju, odnosno obavljanje poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom i premještanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila. Prometno redarstvo nije nadležno za nadzor javnih površina i za prekršaje vandalizma, oštećenja imovine, fizičkih napada ili ispijanja alkohola na javnom mjestu. Grad Rijeka je putem Odsjeka za prometno redarstvo uveo sustav automatskog video nadzora nepropisno parkiranih vozila putem kamera i to na pet lokacija najfrekventnijih prometnica centra grada. Konkretno pokrivene su slijedeće pozicije: Ulica Fiumara, križanje Ulice Riva i Splitske ulice, križanje Ulice Ivana Zajca, Riva i Riva Boduli, zadnji dio Ulice Ivana Zajca te Adamićeva ulica i Jadranski trg. Nadalje, kao dopuna sustavu nadzora prometa, osmišljen je i izgrađen poseban video sustav sa kamerama postavljenim na 16 ključnih lokacija, raskrižja i prometnica, što omogućuje izravan nadzor operatera u prometnom centru nad odvijanjem prometa. Sve funkcije sustava su u 24-satnom radu.

S poštovanjem,

Gradska uprava.

Odgovorite