Kraj autobusnog koldovora u Rijeci na Žabici svakodnevno se nalaze alkoholičari, prosjaci, ovisnici o klađenju koji žicaju itd.

To je “zaštitni znak” Žabice i autobusnog kolodvora. Brojni od njih prosjače pa idu u čak 2 kockarnice i automat klubove koji su doslovce preko puta kolodvora, neki se otvoreno opijaju, galame.

Nitko se ne osjeća sigurno.

Bila je slična tematika prije i 2018. gdje je Grad Rijeka odgovorio “svjesni ste problema kojeg opisujete” i da se zove policija.

Policija, na moje pozive kaže da ne mogu prisustvovati 24 h dnevno ovdje, da je potrebna zaštitarska služba koji drugi kolodvori u HR i Europi imaju, ali Rijeka nema.

Kontaktirao sam i Arrivu, koja kaže da je također svjesna problema. Arriva iskazuje žaljenje no kaže da u koncesijskom uvjetima nema stavke zaštitarske službe te da bi Grad trebao ako želi platiti i uvesti ju.

Zašto Grad ne želi platiti zaštitarsku službu, svi smo svjesni problema, ali nitko ne želi platiti zaštitare.

Nego rađe prepuštaju nas da čekamo autobus stalno držeći čvrsto kovčege, žene se boje tih glasnih i nasilnih muškaraca koje prilaze i žicaju novac, vidno alkoholizirani.

Zašto je grad previše škrt da uvede zaštitare?

Može li novi gradonačelnik uz “novi ritam grada” ovo riješiti?

donald-trump / 13.10.2021.

Poštovani,
kao što i sami znate, Autobusnim kolodvorom na Žabici upravlja tvrtka Arriva, a pružanje usluga putnicima, odnosno prodaja karata, garderoba, ugostiteljstvo i sl., odvija se u prostorima prizemlja poslovno-stambenog bloka na adresi Žabica 1 te na otvorenom prostoru na kojemu su smješteni peroni za prihvat autobusa i ukrcaj, odnosno iskrcaj putnika. Putnički peroni, osim najzapadnijeg koji se nalazi neposredno uz cvjetni otok koji ga odvaja od prometne površine, smješteni su na površini koju tvrtka Arriva koristi po osnovi Ugovora o zakupu zemljišta s Gradom Rijekom, a ne po osnovi koncesije kako je navedeno. Površina pločnika između poslovnih prostora i perona nije u zakupu te se koristi kao javna površina.
U Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem navode kako je Ugovorom o zakupu zemljišta utvrđeno da zakupnik “snosi sve troškove vezane za korištenje zemljišta”, a ujedno zakupnik, sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, obavlja i djelatnost pružatelja kolodvorske usluge na autobusnom kolodvoru Žabica. Zbog toga je neosporno da je zakupnik dužan snositi i troškove održavanja zaštitarske službe, ukoliko procjenjuje da bi se aktivno prisustvo takve službe pozitivno odrazilo na red i sigurnost korisnika Autobusnog kolodvora.
Kao i u prethodnim odgovorima na ovu temu i ovom prilikom naglašavamo da je Grad Rijeka svjestan problema na koje ste ukazali upitom, međutim, njegovo rješavanje nije u nadležnosti Direkcije za komunalno redarstvo, odnosno Grada Rijeke, već Policije i to prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira te Kaznenom zakonu. Neovisno o tome, Komunalno redarstvo u sklopu redovnog nadzora Autobusnog kolodvora Žabica, obavještava zakupnika o uočenim nepravilnostima u pogledu održavanja perona autobusnog kolodvora, kao i KD Čistoću koja je zadužena za održavanje prostora nogostupa, ukoliko je potrebno izvanredno čišćenje. Također, vezano za neprimjerena ponašanja alkoholiziranih pojedinaca, a posebice obavljanje fizioloških potreba na javnoj površini, Grad Rijeka zatražit će zajedničku kontrolu s Policijom, s obzirom da su te osobe uglavnom agresivne i nasilne i kao takve odbijaju suradnju s komunalnim redarima. Zbog toga bilo kakvo postupanje prema njima nije moguće bez prisutnosti Policije.
Također, slobodni ste i izravno se obratiti Policiji, ukoliko uočite bilo kakvo neprimjereno ili protupravno ponašanje pojedinaca koji se okupljaju na kolodvoru.
Komunalni redari će, sukladno svojim ovlastima, i nadalje kontrolirati komunalni red na ovom području. Ponavljamo da okupljanje beskućnika i pijanaca na kolodvoru nije u nadležnosti Komunalnog redarstva, već Policije.
Zahvaljujemo Vam na upitu i sugestijama te se nadamo Vašem razumijevanju.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite