Opet se nadovezujem na problem koji niste u stanju riješiti desetljećima:

Nelegalno spaljivanje otpada na području Rujevice

Nelegalno spaljivanje otpada na području Rujevice (2)

Sada, osim Rujevice, imamo isti problem na području Paškinovca (i za tu lokaciju su komunalne službe već informirane, pa i putem ovog portala).

Jučer, na blagdan, gore lomače na dva riječka brda i šalju dimne signale i nitko od nadležnih to ne vidi… a par desetaka metara iznad Paškinovca, vatrogasno spremište – pa može li se barem tamo staviti videonadzor koji bi alarmirao pojavu gustog crnog dima i uzbunio odgovorne?

Može li se ovim putem dobiti mišljenje uvaženog gradonačelnika o ovom problemu koji traje duže nego što je on živ i svejedno nikoga nije briga?

Fran_Supil / 31.05.2022.

Poštovani,
zahvaljujemo Vam na javljanju te Vas ovim putem obavještavamo kako lokacija Paškinovac, koju navodite u prijavi, do nedavno nije bila poznata gradskim službama, vezano za problematiku paljenja otpada. Međutim, s obzirom na zaprimljenu prijavu, izvršene su višekratne kontrole na predmetnoj lokaciji, vezano za paljenje kablova u blizini vodospreme Paškinovac. Kontrolama nisu potvrđeni navodi iz prijave, međutim, komunalno redarstvo će i nadalje vršiti pojačanu kontrolu i po potrebi poduzeti odgovarajuće mjere u okviru svojih ovlasti, temeljem važećih propisa o otpadu te prema ovlastima iz Odluke o komunalnom redu, Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području grada Rijeke kao i Zakona o gospodarenju otpadom.
S poštovanjem, Gradska uprava

Odgovorite