Poštovani,

zanima me kada Grad i nadležne institucije planiraju trajno riješiti problem nelegalnog spaljivanja otpada na Rujevici. Svjedoci smo ovog problema nekoliko posljednjih DESETLJEĆA te sam i sam odrastao uz crni dim sa Pehlina, no moja djeca to svakako ne bi trebala. Nije potrebno trošiti riječi o tome koliko je ova praksa štetna za zdravlje građana te koliko je ekološki nedopustiva. No ipak se godinama tolerira teror većine nad manjinom. Pod manjinom smatram neodgovorne pojedince koji na kriminalan način dolaze do zarade na račun zdravlja većine, tj. svih stanovnika ovog grada, čisto da ne bude zabune…

Vatrogasci, kako mi kažu kod svake prijave spaljivanja, NE ODLAZE SAMI na područje romskog naselja, već samo uz pratnju policije. Policija nakon prijave najčešće pošalje patrolu kad ima vremena, pa se tako reakcija produžava u nedogled te propadne cijela intervencija. Porazna je činjenica da hitne službe u ovom gradu nemaju pristup pojedinim područjima i to se godinama tolerira – katastrofa!

Predlažem da se policija, vatrogasci i civilna zaštita organiziraju na način da stalno vrše nadzor navedenog područja. Ako se mogu dizati dronovi za nadzor pacijenata s koronom, onda se mogu potruditi i oko zdravlja još većeg broja građana koje se truje otrovnim dimom. Nije zapravo ni potrebno dizati dronove, bilo bi dovoljno montirati nadzornu kameru na višu točku (recimo TS Pehlin) kako bi službe nadzirale područje i reagirale promptno na pojavu dima. Uostalom takve sustave već imamo diljem naše obale, ako možemo braniti šume u požarnoj sezoni, onda bi mogli na isti način braniti i zdravlje građana. Molim precizan odgovor, hvala i lijepi pozdrav.

Fran_Supil / 14.05.2020.

Poštovani,
nadležne gradske službe upoznate su problematikom nelegalnog spaljivanja otpada na području Rujevice i sve one poduzimaju sve raspoložive mjere kako bi se problem što učinkovitije i trajno riješio. Međutim, kako i sami navodite, rješavanje ovoga problema nije isključivo u nadležnosti gradskih službi, već se u to trebaju uključiti i vatrogasci, Policija pri kojoj djeluje nadležna Inspekcija zaštite od požara te Inspekcija zaštite okoliša, radi utvrđivanja elemenata iz njihove nadležnosti, temeljem kojih bi mogli poduzeti određene mjere prema počiniteljima.

Komunalno redarstvo redovito kontrolira ovu lokaciju te je u više navrata poduzelo mjere u okviru svoje nadležnosti, temeljem propisa o održivom gospodarenju otpadom i to prema pojedincima za koje je utvrđeno da u blizini reciklažnog dvorišta Pehlin deponiraju otpad te se, po iskazu počinitelja, financiraju njegovom obradom.
Po pitanju uočenih nepravilnosti, u nekoliko je navrata obaviještena Inspekcija zaštite okoliša, čiji odgovor o poduzetim mjerama vezano za onečišćenje zraka, Grad još uvijek nije dobio, kao ni odgovor na pitanje jesu li su osobe koje se bave oporabom otpada uopće registrirane za obavljanje takve djelatnosti, odnosno posjeduju li odgovarajući akt za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a što komunalno redarstvo nema ovlasti ispitivati.

Nadalje, jednako kao i Vatrogasci, tako i Komunalno redarstvo nije u mogućnosti samostalno, bez pratnje Policije, pristupiti rješavanju ovoga problema. U tom dijelu nadležne gradske službe slažu se s Vašom konstatacijom da je suradnjom svih ovlaštenih subjekata potrebno pronaći način da se ova situacija u konačnici trajno riješi.

S poštovanjem, Gradska uprava.

Poštovani, zahvaljujem se na odgovoru iako nikako nisam zadovoljan sadržajem istog. Ostaje mi samo nadati se kako će čim prije profunkcionirati nadležne gradske i državne institucije te da će ipak biti volje za rješavanje ovog gorućeg (doslovno) problema. U međuvremenu ću kao odgovoran građanin nastaviti uzbunjivati službe pri svakom uočavanju nelegalnog spaljivanja.

Iskreno se nadam da će se nešto učiniti, no na taj problem se Grad upozoravalo već nebrojeno puta, a nažalost i dalje smo svjedoci da se spaljivanje otpada nije zaustavilo.
Drugo OGROMNO pitanje jeste zašto se uopće tolerira nelegalna izgradnja nastambi naših sugrađana upitne sigurnosti, kako statičke tako i ostale, na gradskom zemljištu. I ne samo na toj lokacije već na nekoliko njih na području grada Rijeke.
Do ostali građani moraju dobiti kojekakve dozvole, izraditi projekt gradnje kuće, oni sagrade gdje god žele bez ikakvih sankcija.

Poštovani,
inspekcijske poslove u području građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina, stupanjem na snagu Zakona o državnom inspektoratu, odnosno od 1. travnja 2019. godine, preuzeo je Državni inspektorat, odnosno Građevinska inspekcija koja djeluje pri navedenoj instituciji.
Stoga Vam predlažemo da se po tom pitanju izravno obratite Službi građevinske inspekcije, Blaža Polića 2/I, Rijeka ili telefonom 325-760.

U Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem navode da nelegalna izgradnja predstavlja pojavu koja traje desetljećima I koju se različitim zakonskim rješenjima, uključujući i posljednji Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenima zgradama, pokušalo obuzdati i pravno regulirati. Nažalost, nelegalna gradnja prisutna je u svim dijelovima grada, a činjenica je da je Rujevica jedna od onih na kojem je jače izražena. I sam Grad Rijeka više je puta pisao građevinskoj inspekciji u vezi bespravne gradnje.
U pogledu bespravne gradnje na Rujevici, Grad Rijeka, odnosno navedeni Odjel prije više godina pokrenuo je evidentiranje građevina i zaključivanje ugovora o zakupu zemljišta za objekte privremenog karaktera. Postupak legalizacije provodi se individualno i u skladu sa zakonskim odredbama na koje Grad Rijeka, nažalost, ne može utjecati. Građevine koje se grade bespravno podliježu odredbama Zakona o gradnji kojim su utvrđene visoke kazne za bespravnu gradnju pa se tako, primjerice, investitoru koji gradi bez dozvole izriče kazna u iznosu od 100.000-150.000 kuna. Prema istom Zakonu, Građevinska inspekcija dužna je provoditi nadzor i djelovati samostalno i prema prijavi.

S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite