Može li se reprogramirati semafor Osječka->Lole Ribara koji svakodnevno radi kolonu vozilima koji iz smjera Grada skreću u Lole Ribara (Drenovu) odnosno napraviti korekcija?

Velika većina vozila iz smjera Osječke se kreće prema smjeru Drenova (desno skretanje), no svakodnevno se stvaraju gužve od 500 m i više, sve do rotora radi očajnog programiranja tog semafora.

Potrošili su se milijuni kuna a semafor radi loše.

Naime, desno skretanje ima jako dugo crveno.

Najprije crveno čekamo radi lijeve skretače iz smjera Peveca (Škurinjski put prema Ive Lole Ribara), a njima se pali strelica iako veliku većinu vremena nitko ne skreće lijevo i čekamo bespotrebno.
Tada čekamo i dalje na crvenom jer iz smjera Vrtnog centra se pali zeleno iako nema vozila, a ako i ima, svega 1 ili 2 auta ide ravno, tamo je čak i kamera.

Može li se podesiti, ako već radi pješaka ne želite maknuti semafor sa tog desnog skretanja, da uz crveno svjetlo bude konstatno zelena strelica prema desno uključena?

Sve dok se ne upali pješacima na tom malom prijelazu zeleno.
Odnosno da strelica bude uključena u paraleli sa crvenim za pješake?
Takva intervencija bi koštala skoro 0 kuna.

Zaštitno vrijeme za pješake je ionako sekundu, dvije kada je tako maleni prijelaz pa će nakon paljenja strelice sigurno dopustiti da napravi još 2 koraka. Na taj način bi vozila znala da mogu skrenuti desno sve dok nema drugih vozila (eventualno jedno iz smjera Peveca ili Vrtnog centra) jer im je crveno uz dopunsku strelicu (kao što recimo radi strelica na Potoku i još par mjesta, znači da moramo propustiti druga vozila), dok je zadovoljen uvjet i sigurnosti pješaka kojima se ionako pali samo ako stisnu.

Vidio sam prethodni upit na portalu grada, gdje je u siječnju 2020. isti problem napisan i RijekaPromet je bio svjestan problema.

Citat siječanj 2020:

Što se tiče raskrižja Osječka – Ive lole Ribara u Rijeka prometu ističu kako su Vaši prijedlozi dobri te da imaju smisla, jer su i stručnjaci reagirali na isti način kada je semaforizirano raskrižje stavljano u funkciju. No, za istaknuti je da Rijeka promet nije sudjelovao u projektiranju i semaforizaciji ovog raskrižja.

Točno je da se strelica za smjer lijevo, iz sjevernog privoza prema Ive Lole Ribara, pali svaki ciklus, jer tamo nema detektora i strelica je programirana da se pali svaki ciklus. Također je činjenica da bi se strelica desno iz smjera grada prema Ive Lole Ribara uglavnom mogla držati uključenom, jer iz smjera vrtnog centra dolazi slab promet vozila.

Semafor Osječka-Zaobilaznica RADI GUŽVE!

Kako je raskrižje sufinancirano i sredstvima EU, sudjelovao je i Grad u plaćanju, sada je u odgovornosti Grada, pa u čijoj je odgovornost za tu korekciju nego na Gradu i Rijeka prometu?

Na taj način bi se puno smanjile gužve, zadovoljila sigurnost svih, rasteretio rotor i olakšalo građanima svakodnevno čekanje u koloni.

ArmadaRI / 31.12.2020.

Poštovani,
Vaš prijedlog da na raskrižju Osječka – Ive Lole Ribara bude stalno upaljena desna zelena strelica iz smjera grada prema Ulici Ive Lole Ribara, nije opravdan, smatraju prometni stručnjaci Rijeka prometa. Naime, dodatna zelena strelica znači da vozači mogu uvjetno skrenuti u desno, ali da pritom moraju prethodno propustiti pješake koji prelaze preko pješačkog prijelaza. Na ovom raskrižju zeleno svjetlo za pješake ne uključuje se istovremeno sa zelenom strelicom za desno skretanje iz smjera grada kako bi se dodatno zaštitili pješaci koji zbog geometrije raskrižja na toj lokaciji nisu dovoljno uočljivi. Programiranje stalne zelene strelice značilo bi da vozači iz smjera grada mogu skrenuti i za vrijeme zelenog svjetla za vozila iz privoza „Vrtnog centra“, kao i za vrijeme zelenog svjetla iz smjera Škurinjske ceste i lijevih skretača prema Ulici Ive Lole Ribara, što prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, nije dozvoljeno.
Međutim, ono što se na tom semaforiziranom raskrižju može napraviti, je definirati nove uvjete rada zelene strelice, ovisno o količini vozila iz smjera privoza „Vrtnog centra“. Budući da na toj lokaciji postoji detektorska kamera koja utvrđuje broj vozila iz tog smjera, a kojih je inače vrlo mali broj, programski se može definirati da se zeleno svjetlo za taj smjer gasi, ukoliko nema vozila iz tog privoza. Dodatne sekunde zelenog svjetla koje nastaju pri gašenju zelenog svjetla za privoz iz „Vrtnog centra“ dodat će se zelenoj strelici za desno skretanje iz smjera grada prema Ulici Ive Lole Ribara. Naravno, duljina trajanja tog dodatnog zelenog svjetla bit će ograničena zbog uključivanja sljedeće faze rada semafora, odnosno paljenja zelenog svjetla na glavnom prometnom pravcu Osječka- Ulica Ive Lole Ribara.
Rijeka promet taj zahvat planira izvesti u što kraćem roku.
Zaključno, preprogramiranjem semafora na ovakav način neće se dobiti stalno zeleno svjetlo za ta pravac kretanja, ali će se dobiti dodatne sekunde zelenog svjetla u odnosu na sadašnje stanje, što će rezultirati većom protočnošću prometa za navedeni privoz. Zahvat će biti u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, a sva prometna signalizacija bit će u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. Samim tim bit će postignuta potrebna sigurnost odvijanja prometa za sve sudionike na tom raskrižju.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Poštovani, da ne otvaram novu upit mogu li dobiti odgovor ovdje?

U odgovoru ste naveli samo skraćenje zelenog svjetla smjeru Vrtni centar.

No može li se i dodati detektor za lijeve skretače Škurinjska cesta->Ive Lole Ribara?

Na taj način se ne bi svaki krug palila dopunska strelica za taj smjer (iako nema vozila tj ima jako malo i većinom sva uspiju skrenuti za vrijeme zelenog).

Sadašnjim načinom, svaki krug s pali zelena strelica a samim time je crveno desnim skretačima Osječka-Ive Lole.
Time bi se dobilo puno više vremena zelenog desnim skretačima, nego ovom promjenom od par sekundi (ili da se uopće ne pali Vrtnom centru).

Može li se i na semaforu Osječka/Plodine podesiti da se pješacima pali zeleno samo kada stisnu?
Sada im se pali svaki krug a često nema nikoga, ja kada idem iz Drenove i skrećem desno (prema Banderovu) moram čekati bespotrebno dugo vremena a dosta vozila skreće desno, nema pješaka ni bočnih vozila a svejedno je dugo crveno.

Također, kako sam pročitao da se u 2021. planira Kaufland na Škurinjama (u neposrednoj blizini Plodina) kao i postava semafora za to raskrižje, može li se podesiti i kada se bude projektirao taj semafor, da radi na senzore, da se bočni smjerovi otvaraju samo kada bude vozila, ili kada pješaci stisnu, a ne da se napravi puno propusta i onda višegodišnje izmjene, nego u početku da se dobro napravi?

Poštovani,
u Rijeka prometu d.d. potvrđuju da se svako raskrižje može opremiti sa svom dodatnom semaforskom opremom na svakom privozu, ali da ta odluka ovisi o tri faktora. Prvi se odnosi na to koliko je takva dogradnja nužna i opravdana s obzirom na stvarnu prometnu ponudu i potražnju, drugi je li riječ o zahvatu koji ima apsolutni prioritet nad drugim zahvatima i treći koji je ovisan o financijskim sredstvima koja su na raspolaganju. Drugim riječima to bi značilo, ukoliko gotovo nikad nema vozila iz smjera privoza Vrtnog centra, programski bi se moglo definirati da se za cijelo to vrijeme, znači dodatnih maksimalno 25 s, produlji zelena strelica iz smjera grada prema Ulici Ive Lole Ribara. U Rijeka prometu mišljenja su da u takvoj situaciji nije potrebna nikakva dodatna semaforska oprema, ali je potrebno definirati nove uvjete rada semaforskog uređaja i preprogramirati uređaj, a dodatnih 25 s+ postojećih 7s zelenog svjetla bilo bi sasvim dovoljno da se zadovolji potražnja ovog privoza.
Za smjer kretanja Škurinjska cesta – Ive Lole Ribara može se postaviti i dodatni video detektor, što zahtijeva novo kabliranje i programiranje, kao i definiranje novih uvjeta rada semaforskog uređaja. Međutim, upitno je je li takva investicija trenutačno opravdana, jer se vidi da je i sada, uz postojeću semaforsku opremu, cjelokupna prometna situacija zadovoljavajuća. U svakom slučaju, Rijeka promet razmotrit će obje opcije i nakon uvida na terenu donijeti odluku o opravdanosti i hitnosti zahvata na ovom semaforiziranom raskrižju.

Vezano za s,jer Osječka – Corrada Illijassicha jasno je da se pješačko tipkalo može programirati, kako se ne bi događalo da se svaki ciklus pali zeleno svjetlo za pješake, što zahtijeva dodatno preprogramiranje. Razmotrit će se mogućnost da se to napravi na raskrižjima koja nisu u samom središtu grada, jer bi se svakako pozitivno odrazilo na promet kada se ne bi pozivali svaki ciklus. To, dakako, ovisi o sredstvima koja će biti na raspolaganju.

Na raskrižju Osječka – Plodine predviđena je sva semaforska oprema na svakom privozu, što bi značilo da video detekcija postoji na svim privozima te da sui na svim pješačkim prijelazima postavljena pješačka tipkala.

U Rijeka prometu ističu da je manje variranje u razini opremljenosti pojedinih semaforiziranih raskrižja rezultat prethodne sveobuhvatne analize koja se temelji na utvrđivanju postojeće i planirane prometne ponude i potražnje, na osobinama i prednostima svake razine opremanja koje semaforski sustav nudi, ali i o osiguranim financijskim sredstvima koja su stavljena na raspolaganje za dotičnu investiciju.

S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite