Poštovani,
u 2014. godini sam postavio pitanje sanacije kolnika u Krešimirove ulice u cijeloj dužini – poveznica https://www.mojarijeka.hr/korisnik/Gost44/tuzibaba/sanacija-kresimirove-vi-to-zovete-saniranjem/
i između ostalog Vaš odgovor je bio da će iduće godine odn. 2015. godine u potpunosti rekonstruirati kolnik u cijeloj Krešimirovoj.

Danas je kraj 2018. godine, a Krešimirova ulica izgleda kao i 2014. godine. Pitanje je, što se napravilo od 2014. do 2018. godine po tom pitanju i kada se stvarno ne očekuje, nego kada stvarno započinje rekonstrukcija Krešimirove?

S poštovanjem!

Rijecanin / 17.09.2018.

Država ili nedržavna, ona se nalazi u Rijeci i ako je grad Rijeka javno odgovorila da će se rekonstruirati 2015. godine ne vjerujem da bi tu informaciju slagala.

Poštovani,
obnova kolnika na dijelu državne ceste D8 u Krešimirovoj ulici kroz grad Rijeku u nadležnosti je Hrvatskih cesta d.o.o., a planirana je zajedno s radovima rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka – Sustav javne odvodnje Grad, što je nadležnost Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. te zajedno s radovima na poboljšanju postojećeg sustava odvodnje na lokaciji Krešimirova ulica – križanje Mlaka, za što je nadležan Grad Rijeka.
Vezano za sve navedene radove potpisan je Sporazum između KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Grada Rijeke i Hrvatskih cesta d.o.o., s namjerom zajedničkog ugovaranja i izvedbe radova istovremeno, putem jednog izvođača.
S obzirom da najznačajniji dio radova predstavlja izgradnja dijela sustava javne odvodnje Grad koji je u nadležnosti KD Vodovod i kanalizacije d.o.o. te s obzirom da za te radove KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. osigurava sufinanciranje iz EU fondova, što je složen postupak, ovo komunalno društvo provest će postupak nabave i ugovaranje za cijeli projekt. Trenutačno se velik dio potrebne dokumentacije nalazi na obveznim provjerama u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Ovisno o dinamici tih radnji, krenut će i postupak nabave i ugovaranja za radove na cijelom projektu, a to, naravno, uključuje i obnovu državne ceste u Krešimirovoj ulici.
Hrvatske ceste d.o.o. obnovu kolnika uvrstile su u Plan nabave te će, ovisno o dinamici provedbe navedenog postupka ugovaranja radova, osigurati financijska sredstva.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite

Kalendar događanja